new-logo

Тест: Can, Could, May, Might

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е характерно за модалните глаголи в английския език?
2
Вярно ли е твърдението, че и четирите глагола may, might, can и could могат да показват вероятност или възможност?
3
Кой от следните глаголи показва най-голяма вероятност, че нещо ще се случи?
4
Кои глаголи могат да се използват за всеизвестни истини и факти?
5
Вярно ли е, че could е възможно най-официалният глагол, който можем да използваме, когато искаме разрешение?
6
Кои от следните глаголи не можем да използваме, когато говорим за способност (ability) ?
7
Подреди модалните глаголи, като започнеш от този, който показва най-малка вероятност.
8
Правилно ли е даденото изречение, ако разговорът е между роднини?
  • Can you give me a glass of water?
9
Кои от глаголите не можем да използваме за молба (request)?
10
Подреди глаголите, като започнеш от най-официалната форма за разрешение (permission).
11
Кои от следните изречения са правилни?
12
Каква е разликата между глаголите can и may, когато става въпрос за всеизвестни истини и факти (general truth)?
13
Избери правилния модален глагол и го постави на празното място в изречението, ако вероятността е изключително малка.
  • may, could, might, can
14
Избери правилния модален глагол и го постави на празното място в изречението, ако разговаряш с колега.
  • may, could, might, can
15
Избери правилния модален глагол и го постави на празното място в изречението, ако книгата, от която е направена извадката, е енциклопедия.
  • may, could, might, can

Описание на теста

В този онлайн тест за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за някои от най-често използваните модални глаголи в английския език - can, could, may и might. Какво представляват модалните глаголи? Вярно ли е, че те показват възможност и разрешение? А какво друго могат да изразяват? Използват ли се самостоятелно или трябва да са в комбинация с други глаголи? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за модалните глаголи в английския език и техните особености. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се