logo

Тест: Природни зони на Земята. Степи. Гори в умерения пояс

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Широки ивици от сушата със сходен климат, води, почви, растителност и животински свят се наричат:
2
Какво означава наименованието "прерия"?
3
Коя е характерната растителност за тайгата?
4
Как се нарича преходната зона между степите и горите?
5
За зоната на горите в умерения пояс характерни животни са:
6
Коя природна зона съществува в Северното полукълбо, но не се среща в Южното?
7
В коя природна зона се измерени най-ниските температури на Земята, валежите са малко, а ветровете са силни и студени?
8
Защо зоната на степите е най-силно променена от човека?
9
Коя от изброените особености не се отнася за растителността в широколистните гори?
10
Природните зони се редуват не само по географска ширина, но и по надморска височина. Коя е главната причина за това?
11
Коя е основната храна на животните в полярните области на Земята?
  • ключови думи: зоопланктон, фитопланктон, насекоми, треви
12
Подреди в правилната последователност природните зони от Северния полюс към Екватора.
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Подреди в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на природна зона.
15
Кои природни зони и пояси разпознаваш по изображенията?
  • Свържи така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за зоната на степите, горите в умерения пояс, тундрата и лесотундрата, полярните пустини и планинската природна област. Ще си припомниш съдържанието на понятията прерия, пампа, тайга, лесостеп и лесотундраЩе разбереш дали си усвоил основни знания за природните особености на тези зони и дали можеш да ги разпознаваш на карта и по изображение. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се