logo

Тест: Произход на живота

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Възникването на живота се е осъществило на определен етап от развитието на Земята приблизително преди около:
2
Кой е основоположникът на хипотезата за спонтанното самозараждане (абиогенезата)?
3
В края на 19 в. Сванте Арениус формулира хипотезата за:
4
Кой окончателно отхвърля хипотезата за спонтанното самозараждане?
5
Предполага се, че абиогенният синтез на органични молекули се е осъществил под въздействие на:
6
Хипотези за появата на самовъзпроизвеждащи се структури са хипотезата за коацерватния произход на живота на С. Арениус и хипотезата за наличие на ДНК – свят.
7
В най-ранните етапи от еволюцията се появяват:
8
Съотнеси характеристиките към етапите на биохимичната еволюция.
9
Креационизмът е хипотеза, според която:
10
За коацерватите е вярно, че:
11
Свържи същността на всяка хипотеза с названието ѝ.
12
 • Избери една от предложените думи в скобите.
 • 1. През  втората половина на ХIX век (Луи Пастьор / Сванте Арениус) опровергава окончателно несъстоятелността на хипотезите за произхода на организми от гниещи вещества.
 • 2. През 1895 г. (Франческо Реди / Сванте Арениус) формулира хипотезата за панспермията.
 • 3. През 1922 г. (Александър Опарин / Жорж Кювие) за първи път представя основите на своята теория за еволюцията на органичните молекули до протобионти чрез създаване на коацервати.
13
Срещу всяко изречение отговори с ДА или НЕ.
14
 • Подреди с цифри етапите в тяхната последователност:
 • 1. образуване на примитивни клетки
 • 2. образуване на макромолекули и надмолекулни комплекси
 • 3. образуване на коацерванти
 • 4. синтез на прости органични съединения
 • 5. образуване на земната атмосфера
15
 • Доказателства за коя хипотеза за произхода на живота са посочените аргументи?
 • 1. Микроорганизмите дълго време издържат без вода и хранителни вещества.
 • 2. Микроорганизмите понасят висока радиация, големи температурни колебания, високо налягане и други неблагоприятни въздействия.
 • 3. Живота се е зародил в резултат от пренос на „зародиши” от други планети.
 • Отговора си въведи с една дума.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас ще усвоиш знания за биохимичната еволюция. Ще тестваш знанията си за различните хипотези за възникване на живота на Земята. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като абиогенеза, панспермия, креационизъм и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се