logo

Тест: Вид и критерии за вид

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за вида не е вярно?
2
За установяване на видовата принадлежност на един индивид или група индивиди се използва:
3
Според биохимичния критерий видът е генетично затворена система с възможност за обмяна на гени между популациите.
4
Кои твърдения за критериите на вида са верни?
5
Според морфологичния критерий групи индивиди, които се различават помежду си по редица морфологични белези, окраска, брой четинки, структура на тялото, т.е еднаквостта анатомичното устройство, оцветяването и още редица външни белези и т.н., се отнасят към различни видове.
6
Критерии, чрез които се определя видовата принадлежност, са:
7
Съотнеси примерите към изброените критерии.
8
Кое от твърденията е вярно за половия диморфизъм?
9
Към кой от критериите за определяне на вида се отнася поведението на организмите?
10
Съотнеси характеристиките към кретириите за вид.
11
Срещу всяко изречение запиши Да или Не.
12
  • Избери една от предложенитете думи в скобите и я запиши на съответното място.
  • 1.  Според т.н фенотипно схващане видът е съвкупност от индивиди, притежаващи (сходен/различен) фенотип. 2. (Физиологичният/Морфологичният) критерий отчита прилика в жизнените процеси между организмите от един вид и особено в размножаването.
13
Попълни пропуснатите критерии в схемата.
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Запиши на означените места названието на критерия за вид, за който е вярно, че:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас ще усвоиш знания за вида и критериите, чрез които се развива видът. Ще тестваш знанията си за различните критерии с помоща на които може да се установи кой индивид към кой вид се отнася. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като вид, биологични  и пространствени критерии и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се