logo

Тест: Географска обвивка. Същност, обхват, закономерности

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Веществата, телата и организмите, изграждащи природата, се наричат:
2
Кой е най-големият природен комплекс на Земята?
3
Последователната смяна на природните пояси и зони, породени от неравномерното разпределение на слънчевата енергия върху земната повърхност, се нарича:
4
Закономерното отклонение от зоналността, дължащо се на местни фактори, се нарича:
5
Непрекъснатият обмен на вещества и енергия между сушата и атмосферата, водата и организмите е характерна черта на географската обвивка и се нарича:
6
Повторението на явленията и процесите през определен интервал от време се нарича:
  • ключови думи: зоналност, ритмичност, азоналност, цялостност
7
Кои са основните източници на енергия за взаимодействието на елементите на географската обвивка?
8
Кой тип зоналност се проявява в зависимост от географската ширина?
9
Оазисите в пустинята са проява на:
10
Коя от характеристиките се отнася за широчинната зоналност?
11
В кои части е най-добре проявена височинната зоналност?
12
Кои са причините за проявата на дълбочинната зоналност?
13
Виждаш схема, представяща видовете зоналност. С кои понятия ще заместиш цифрите, така че тя да е вярна?
14
Попълни пропуските в текста.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста ще провериш знанията си за същността на географската обвивка и основните процеси, които протичат в нея. Ще отговоряш на въпроси за основните закономерности в географската обвивка – зоналност, азононалност, цялостност, ритмичност. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се