logo

Тест: Природни компоненти и комплекси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Материални тела, които се различават по своя веществен състав, свойства и степен на устойчивост, се наричат:
2
Закономерното съчетание на взаимносвързани компоненти на дадена територия или акватория се нарича:
3
Какво са природните компоненти?
4
Как се наричат природните комплекси, които са създадени от човека?
5
Кое от посочените е природен компонент?
6
Взаимодействието между компонентите, участващи в изграждането на един природен комплекс, е:
7
Кои от изброените двойки компоненти не участват в изграждането на природните комплекси?
8
За кои райони на Земята са характерни пълните природни комплекси?
9
Кой от посочените елементи е характерен за антропогенните системи?
10
Вярно ли е твърдението, че планетата Земя е система от взаимносвързани части, които си взаимодействат и влияят?
11
Какво ще се случи, ако се промени един от компонентите на природния комплекс?
12
Подреди природните комплекси по йерархия, като започнеш от най-големия.
13
Попълни пропуските в текста.
14
Разпознай природния компонент по елементите, които го съставят.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста ще провериш дали си научил какво представляват природните компоненти и природните комплекси и каква е връзката между тях. Ще разбереш дали правилно си усвоил съдържанието на понятията природен компонент, природен комплекс, пълен и непълен природен комплекс, антропогенен природен комплекс. Ще имаш възможността да демонстрираш знания за йерархията на природните комплекси, както и да отговаряш на въпроси за техните особености. Направи онлайн теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се