logo

Тест: Основни почвени типове

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Почвата обхваща част от повърхностния рохкав слой на:
2
На земната повърхност са образувани различни почви. Съвкупността им образува почвена покривка. Какво е характерно за нея?
3
От кои фактори зависи образуването на почвата?
4
При еднакво съчетание между климат, скали, релеф и растителност се образуват почви със сходни свойства, които се наричат:
5
Процесът на разрушаване на почвата чрез отнасяне от нейната повърхност от водата и вятъра на прах и малки почвени частици се нарича:
6
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: топлоемкостта, литосфера, педосфера, плодородието, почва, скала
7
Почвите се променят в зависимост от:
8
Кой от изброените почвени типове не е зонален?
9
В условията на топъл и влажен климат и буйна горска растителност се образуват:
  • ключови думи: тундрови почви, подзолисти почви, латеритни почви, черноземни почви
10
За кой почвен тип се отнася описанието?
  • Имат тъмен цвят и високо съдържание на хумус. Образувани са над скалата льос. Разпространени са в районите с умерен климат и тревна растителност.
11
В кои области на земята липсват условия за създаване на почва?
12
Кои са почвите, които се образуват под влиянието на местни фактори като вида на скалата, нивото на подпочвените води и антропогенната дейност?
  • зонални, азонални
13
Коя закономерност не се наблюдава при почвите?
14
Свържи почвения тип с името на климатичния пояс, където се образува.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се образува вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Основни почвени типове" по география за 8. клас ще провериш знанията си същността на почвата, основните ѝ свойства и основните почвени типове. Ще отговаряш на въпроси за зоналните и азоналните почвени типове и за закономерностите, на които се подчиняват. Ще имаш възможност да провериш дали си запомнил как са разпространени и кои са особеностите на почвените типове. Направи теста, попълни пропуските си си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се