new-logo

Тест: Основни почвени типове

Тест

С онлайн теста "Основни почвени типове" по география за 8. клас ще провериш знанията си същността на почвата, основните ѝ свойства и основните почвени типове. Ще отговаряш на въпроси за зоналните и азоналните почвени типове и за закономерностите, на които се подчиняват. Ще имаш възможност да провериш дали си запомнил как са разпространени и кои са особеностите на почвените типове. Направи теста, попълни пропуските си си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Почвата обхваща част от повърхностния рохкав слой на:
2
На земната повърхност са образувани различни почви. Съвкупността им образува почвена покривка. Какво е характерно за нея?
3
От кои фактори зависи образуването на почвата?
4
При еднакво съчетание между климат, скали, релеф и растителност се образуват почви със сходни свойства, които се наричат:
5
Процесът на разрушаване на почвата чрез отнасяне от нейната повърхност от водата и вятъра на прах и малки почвени частици се нарича:
6
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: топлоемкостта, литосфера, педосфера, плодородието, почва, скала
7
Почвите се променят в зависимост от:
8
Кой от изброените почвени типове не е зонален?
9
В условията на топъл и влажен климат и буйна горска растителност се образуват:
  • ключови думи: тундрови почви, подзолисти почви, латеритни почви, черноземни почви
10
За кой почвен тип се отнася описанието?
  • Имат тъмен цвят и високо съдържание на хумус. Образувани са над скалата льос. Разпространени са в районите с умерен климат и тревна растителност.
11
В кои области на земята липсват условия за създаване на почва?
12
Водещо значение за образуването на азоналните почви имат:
13
Коя закономерност не се наблюдава при почвите?
14
Свържи почвения тип с името на климатичния пояс, където се образува.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се образува вярно твърдение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се