logo

Тест: Борба за съществуване. Естествен и изкуствен подбор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Движеща сила на еволюцията е:
2
За кой вид борба за съществуване е взаимоотношението между троскота и различните видове културни растения?
3
  • Съзнателният отбор се извършва от селекционери, които имат определена цел, провежда се в много поколения и се съчетава с метода хибридизация.
  • Какви са условията за резултатен изкуствен отбор?
4
Кои твърдения са верни за еволюцията, съгласно Дарвиновата теория?
5
Кои от изброените твърдения за естествения отбор са верни?
6
При наблюдение на окраската на пеперудата Брезова педомерка в индустриалните зони на Манчестър, където стволовете на брезите са потамняли в следствие на замърсяването на околната среда, естественият отбор води до увеличаване на броя на пеперудите с/със:
7
За половия отбор, когато женската е активна, е вярно, че:
8
Съотнеси примерите към вида борба за съществуване.
9
Кои от изброените примери се отнасят за междувидовата борба за съществуване?
10
Според Дарвин вътревидовата борба за съществуване е:
11
Съотнеси към видовете борба за съществуване изброените  примери.
12
  • Избери една от предложените думи в скобите.
  • 1. В продължение на много поколения (изкуственият / естественият) отбор съхранява и подсилва всяко случайно възникнало полезно изменение.
  • 2. В резултат на действието на естествения отбор възникват (различия / сходства) между индивидите и в крайна сметка – нови видове.
  •  3. За Дарвин (изменчивостта / приспособимостта ) е свойство на всеки организъм.
13
Срещу всяко изречение запиши ДА или НЕ.
14
  • За кой вид отбор се отнася описанието?
  • Кралските пингвини обитават най-южния край на Земята. Те са моногамни в продължение на една година. Изследвания предполагат, че характерно петно по клюна на кралския пингвин може да е определящо при избирането на партньор. Става дума за ярко оранжев участък в долната част от двете страни на клюна. Този участък е оцветен в ярко оранжево и ултравиолетово, стига да имаш зрението на пингвин, за да го различиш. При птиците е по-характерно мъжките индивиди да са по-демонстративни, а женските да избират измежду тях. Но при кралските пингвини и двата пола решават. И намирането на партньор с клюн, като техния очевидно е система, която работи.
  • Отговора си запиши само с една дума.
15
Срещу всяка характеристика запиши вида борба за съществуване.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Борба за съществуване. Естествен отбор" ще усвоиш знания за борбата за съществуване. Ще тестваш знанията си за видовете борба за съществуване и видовете отбор – естествен и изкуствен. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като естествен, изкуствен, полов отбор и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се