logo

Тест: Тъждествата сбор и разлика на куб (a±b)33±3a2b+3ab2±b3. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът \left ( x+y \right )^3 е тъждествено равен на:
2
Изразът \left ( a-2 \right )^3 се представя с нормален многочлен по следния начин:
3
Кой от изразите е тъждествено равен на \left ( 1-2y \right )^3?
4
Пропуснатото събираемо в равенството  \left ( b+3 \right )^3=b^3+9b^2+...+27 е:
5
Изразът \left ( 2m-3n \right )^3 е тъждествено равен на:
6
Представянето на израза \left ( a^2+2b \right )^3 с нормален многочлен е:
7
Опрости израза  (x+1)^3-2(x-1)^2.
8
Изразът \left ( y+\frac13 \right )^3 се представя с нормален многочлен по следния начин:
9
Намери стойностите на изразите при x=1 и ги подреди по големина, започвайки от израза с най-малка стойност.
10
Кой от дадените многочлени е тъждествено равен на израза  \left ( x-2 \right )^3-x\left ( x-3 \right )^2?
11
Свържи всеки израз с неговия тъждествен.
12
За всяка стойност на променливата x изразът \left ( x+1 \right )^3-x\left ( x^2+x+3 \right )-2\left ( x+1 \right )\left ( x-1 \right ) е равен на:
13
В дадените равенства коефициентите пред m^2 са записани с букви. С кои числа трябва да се замени всяка от буквите A, B, C и D така, че получените равенства да са тъждества.
  •  \left ( 2+3m \right )^3=8+36m+A.m^2+27m^3
  • \left ( 2m+3 \right )^3=8m^3+B.m^2+54m+27
  •  \left ( 4m+1 \right )^3=64m^3+C.m^2+12m+1
  • \left ( 1+3m \right )^3=1+9m+D.m^2+27m^3 .
14
Пресметни 199^3.
  • Упътване: Представи 199 като 200-1 и приложи формула.
15
Кой е липсващият едночлен, за да се допълни до куб на сбор израза x^3+12x+6x^2+...?

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас „Формулите \left ( a+b \right )^{3}=a^{3}+3a^{2}b+3ab^{2}+b^{3}  и  \left ( a-b \right )^{3}=a^{3}-3a^{2}b+3ab^{2}-b^{3}" ще провериш как си усвоил тези формули за съкратено умножение. Справяш ли се с преобразуването на изрази, съдържащи сбор и разлика на трета степен? Прилагаш ли точно формулите, внимаваш ли за знаците? Реши задачите в този тест и си осигури отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се