logo

Тест: Почва. Същност и почвообразуване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Повърхностният рохкав слой на земната кора, образуван от взаимодействието между неживата и живата природа и  съдържащ хранителни вещества за растенията, се нарича:
2
Как се нарича прекъснатата обвивка на Земята, която е изградена от почвите?
3
Как се нарича органичната съставка на почвата?
4
Почвите се променят в зависимост от:
5
Кое е най-важното качество на почвата?
6
Вярно ли е твърдението, че почвата се образува от взаимодействието между литосферата, биосферата и хидросферата?
7
От какво зависи механичният състав на почвата?
8
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: абиотични, биотични, географски, социално-икономически
9
Коя съставна част на почвата липсва на схемата?
10
При кой екзогенен процес се образува елувият, който е основа за образуване на почвите?
  • ключови думи: екзарация, ерозия, изветряне, карстификация
11
Кое от изброените не е почвообразуващ фактор?
12
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
13
Кои почви според теб ще са по-лесни за обработка ще имат по-голямо плодородие – песъкливите или глинестите?
14
Всеки от изброените фактори влияе по различен начин на почвообразувателния процес. Свържи така, че да се получат верни причинно-следствени връзки.
15
Попълни пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Почва. Същност и образуване" по география за 8. клас ще провериш дали си усвоил най-важното за същността на почвата – какво представлява, кои са факторите, влияещи на почвообразувателния процес. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се