new-logo

Тест: Глаголите wiegen, erwägen, wägen, wagen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи значенията на глаголите на немски и български език.
2
Посочи глагола, който означава "тежа".
3
Посочи глагола, който означава "обмислям от всички страни".
4
На кой ред съществителното име е с правилен правопис?
5
Свържи думите с техните значения.
6
Попълни формите на глагола wagen в сегашно време.
7
Посочи двата правилни спрегнати глагола в сегашно време.
8
Посочи правилните форми за Präteritum и Perfekt на глагола erwägen.
9
Посочи трите форми на глаголa wägen.
10
Кое от изброените изречения е правилно.
11
Кое от изброените изречения е правилно?
12
Как завършва поговорката?
  • Wer nicht wagt...
13
Попълни определителните членове (der, die или das) на дадените съществителни имена.
14
Попълни изреченията с подходящото минало страдателно причастие от дадените долу.
  • gewogen - gewiegt - gewagt
15
Попълни подходящото минало страдателно причастие (Partizip Perfekt) на глагола wiegen.

Описание на теста

В този онлайн тест по немски език за ниво В2 ще преговориш бързо и много лесно значенията и употребата на няколко глагола, които звучат доста подобно на немски език - wagen, wiegen, wägen, erwägen. Помниш ли ги? А как правилно да ги употребяваш в минало време? Упражни формите за минало време на глаголите от видео урока. Пускай теста! Виж колко е лесно да преговаряш докато се забавляваш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се