new-logo

Тест: Глаголите schmelzen, schleifen, hauen, winken, spalten, glimmen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи значенията на глаголите на немски и български език.
2
Посочи глагола, който означава "махам, помахвам".
3
Посочи глагола със значение "удрям, бия".
4
Кои от изброените глаголи са с грешен правопис?
5
Кой от изброените глаголи се превежда на български език "разцепвам, разсичам"?
6
Попълни формите на глагола schmelzen в дадените изречения.
7
Посочи двата правилно спрегнати глагола в сегашно време.
8
Посочи правилните форми за Präteritum и Perfekt на глагола spalten.
9
Посочи трите форми на глагола schmelzen.
10
Кои два реда съдържат правилно спрегнат в сегашно време глагола schmelzen?
11
Кои две изречения в Präteritum са правилни?
12
Посочи правилния спомагателен глагол за даденото изречение.
  • Der Koch ... die Butter in der Pfanne geschmolzen.
13
Постави дадените глаголи в правилна форма за сегашно време.
  • spalten - glimmen - winken
14
Постави правилния спомагателен глагол в дадените изречения.
15
Попълни изреченията с подходящото минало страдателно причастие от дадените долу.
  • geschliffen - gespaltet - gehauen

Описание на теста

В този интересен онлайн тест по немски език за ниво В2 ще преговориш значенията на няколко особени глагола - schmelzen, schleifen, hauen, spalten, glimmen. Припомни си тяхната употреба и затвърди бързо и лесно техните значения. Затвърди формите им за минало време и употребата им в изречение, за да си подготвен за всеки тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се