logo

Тест: Дейност на ледниците

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • За кои води на сушата се отнася следното?
  • Те са най-големият резервоар на прясна питейна вода. Покриват около 10% от земната повърхност.
2
Как се наричат формите на релефа, образувани от действието на леда и снега?
3
Как се нарича рушителната дейност на ледниците?
4
Как се нарича мястото, където се образува ледникът?
5
Тесни и дълбоки заливи, вдадени в сушата и образувани от дейността на ледниците, се наричат:
6
В кои планини в България има ледникови форми?
7
Как се нарича мястото, над което приходът на сняг е по-голям от разхода му?
  • Използвай някои от следните ключови думи: ледена граница, снежна граница, демаркационна линия, снежна линия
8
Как се придвижват планинските ледници по склоновете?
9
Кои от изброените глациални форми не са образувани в резултат на рушителната дейност на ледник?
10
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: ледена, леда, снега, снежна, ледници, преспи
11
Какво се образува в дъната на циркусите след разтопяването на планинския ледник?
12
Коя ледникова форма показва до къде се е простирал планинският ледник?
  • морените, карлингите, циркусите, троговите долини
 
13
Кога се образува коритообразна, трогова долина?
14
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
15
Разпознай ледниковите форми, обозначени с цифри, и свържи цифрата с името на формата.

Описание на теста

С онлайн теста "Дейност на ледниците" по география за 8. клас ще упражниш знанията си за ледниците като важен релефообразуващ процес. Ще отговаряш на въпроси за това как се образуват ледниците и формите, създадени от тях. Ще разбереш дали си усвоил съдържанието на понятията глациален, екзарация, циркус, трогова долина, карлинг, морена и др. Ще имаш възможността да разпознаваш по описание и по снимки съответните форми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се