logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да използваме so, думата след него трябва да е:
2
Правилен ли е даденият пример?
  • She is such nice!
3
Кое от следните изречения е вярно?
4
Вярно ли е, че думата след such трябва да е прилагателно име?
5
Правилно ли е твърдението, че думите many и much се използват със so?
6
В кое от следните изречения има допусната грешка?
7
Кои от следните твърдения са грешни?
8
Правилно ли е написано изречението?
  • There are so many countries I would like to visit one day!
9
Има ли допусната грешка в даденото изречение и коя е тя?
  • He is such wonderful person, he always tries to help everyone.
10
Свържи изреченията с думите, които трябва да се добавят към тях.
11
Къде няма допусната грешка?
12
Кои от следните изречения са грешни?
13
Попълни празното място, като избереш между so и such.
14
Попълни празното място, като избереш между so и such.
15
Попълни празните места, като избереш между so и such.
  • Внимавай дали трябва да се добави и неопределителен член.

Описание на теста

В онлайн теста по английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за думите so и such. Какви са разликите между тях и за кои особености трябва да внимаваме? Има ли изключения от правилото за тяхната употреба? А могат ли да бъдат взаимнозаменяеми? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за думите so и such и да затвърдиш наученото. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се