logo

Тест: Съвременни представи за еволюция. Микроеволюция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Микроеволюцията обхваща процесите, които могат да доведат до образуване на нов:
2
Непериодичните популационни вълни са:
3
Причини за изолацията между популациите на един вид са:
4
За биологичната еволюция е вярно, че:
5
Мутациите:
6
Според съвременните схващания фактори на микроеволюцията са:
7
За изолацията е вярно, че:
8
Основна движеща сила на еволюцията е:
9
Елементарна единица на микроеволюцията е:
10
Кои от твърденията за миграциите са верни?
11
Съотнеси характеристиките към съответните еволюционни фактори.
12
  • Направи изреченията правилини, като избереш една от предложените думи в скобите.
  • 1. (Периодичните/ Непериодичните) популационни вълни са сезонни промени в числеността на популации на видове с малка продължителност на живот.
  • 2. Еволюцията е (непрекъснат / прекъснат) процес, започнал със зараждането на Земята.
13
Срещу всяко изречение запиши ДА или НЕ.
14
Попълни пропуснатите думи в изреченията.
15
  • За коя еволюционна сила се отнася описанието?
  • Промяна в честотата на гените, която е случайна и няма приспособителен характер. Когато популацията е съставена от малък брой индивиди, алелните честоти могат да се променят поради изцяло случайни причини. Поради това в малките популации може да се установи отклонение от разпределението, въпреки че кръстосването е случайно и не действа на отбора.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Съвременни представи за еволюция. Микроеволюция" ще усвоиш знания за същността на процеса микроеволюция. Ще тестваш знанията си за елементарните еволюционни фактори. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като мутационна изменчивост, популационни вълни, миграции и пространствена изолация. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се