logo

Тест: Антропогенеза и нейните двигатели

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът на обособяване на човека в самостоятелен вид Хомо сапиенс и формирането на човешкото общесто се нарича:
2
Биологичен фактор на антропогенезата не е:
3
Биологичните и социалните фактори на антропогенезата са действали едновременно, но значението на социалните фактори постепенно се е увеличило.
4
Преди колко години човекът е започнал да се занимава със земеделие?
5
С развитието на мисловната дейност на човека се повишава и желанието му да изследва непознати територии. Ареалът, от който започва разселването на човека, е:
6
Съществени морфлогични признаци, по които се различават расите, са:
7
Социални фактори на антропогенезата са:
8
Кои от изброените промени са настъпили в резултат от изправения стоеж на човека?
9
Съотнеси промените в еволюцията на човека към факторите на антропогенезата.
10
Най-съществени промени при еволюцията на човека са:
11
Съотнеси изброените морфологични и физиологични признаци към съответната раса.
12
 • Направи твърденията верни за антропогенезата, като избереш от предложените думи в скобите.
 • 1. По-рано в еволюцията на човека се е появил (изправеният стоеж / гръбначен стълб със S-образна извивка).
 • 2. Важно изменение в еволюцията на човека е (намаляването / увеличаването) на обема на главния мозък.
 • 3. Противопоставянето на палеца на другите пръсти на ръката е (биологичен / социален) фактор на антропогенезата.
 • 4. Водещи при съвременния човек са (биологичните / социалните) фактори на антропогенезата.
 • 5. При човека, в сравнение с маймуните, е по-добре развит (мозъковият / лицевият) дял на черепа.
 
13
 • Определи верни ли са твърденията.
 • Срещу всяко изречение запиши ДА или НЕ.
14
Попълни пропуснатите думи в изреченията.
15
 • За коя наука се отнася описанието?
 • Наука, често определяна като наука за човека и човечеството. Тя е предимно социална наука, която изучава голям брой въпроси от произхода и разселенията на човешките същества през родствените системи и културните им практики и поведение. Основна тема на тази наука, от гледище на физическата характеристика на човека, е структурата и функциите на човешкото тяло.
 • Отговори само с една дума.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Антропогенеза и нейните двигатели" ще усвоиш знания за промените, настъпили в хода на антропогенезата при човека и факторите, задвижващи еволюцията. Ще тестваш знанията си за расообразуването и трите групи човешки раси. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като антропогенеза, биологични и социални фактори, човешки раси и други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се