logo

Тест: Доказателства за еволюцията от палеонтологията и други науки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Науката, която открива, изучава, систематизира и обяснява останките от организми, живели през минали геологични времена, се нарича:
2
Палеонтологични доказателства за еволюцията на организмите са:
3
За ръководните вкаменелости е вярно, че:
4
Какво представляват изкопаемите преходни форми?
5
Фосили са и янтарни късове със затворени в тях дребни членестоноги – паяци, насекоми и др.
6
Коя преходна форма показва, че влечугите са произлезли от земноводните?
7
Филогенетичните редове:
8
Трилобитите са:
9
Съотнеси изброените организми към съответната група палеонтологични доказателства.
10
Амонитите са:
11
  • Разгледай схемата, илюстрираща еволюционните промени, довели до възникване на съвременния кон.
  • Срещу всяко изречение запиши ДА или НЕ.
12
  • Направи твърденията за доказателствата на еволюцията верни, като избереш от предложените думи в скобите.
  • 1. Зверозъбите гущери са преходна форма, доказваща, че бозайниците са произлезли от (влечугите /птиците).
  • 2. Фосилите от трилобити са (ръководни вкаменелости / изкопаеми преходни форми).
  • 3. Филогенетичните редове на коня и на слона са (палеонтологични / анатомични) доказателства.
13
При изследване на древната флора и фауна учени открили в Големия каньон разнообразни останки на организми. Два от намерените фосили са представени на фиг. 1 и фиг.  2. Фосилът от фиг. 1 е открит в обширни варовикови скали, по-дълбоко разположени в сравнение с тези на фосила от фиг. 2. Отговори на въпросите:
14
Попълни пропуснатите думи в изреченията.
15
  • Разгледай картинките и отговори на въпросите.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Доказателства за еволюцията от палеонтологията" ще усвоиш знания за различни организми живели през минали епохи. Ще тестваш знанията си за различните изкопаеми преходни форми, като археоптерикс, зверозъбият гущер, стегоцефалът и лабиринтозъба. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като фосил, преходна форма, филогенетични редове и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се