logo

Тест: Други доказателства за еволюцията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Анатомични доказателства за биологичната еволюция не са:
2
Хомологните органи се образуват в резултат на:
3
Биогенетиченият закон е формулиран от:
4
При сравняване на хромозомите по метода на диференцираното оцветяване на различни видове от клас бозайници се виждат поразителни съвпадения, които могат да се обяснят с далечни родствени връзки.
5
Рудиментарните органи са резултат от:
6
Всеки индивид през индивидуалното си развитие накратко повтаря етапи от:
7
Кое твърдение НЕ е  вярно за показаната фигура?
8
За начленените крайници на членестоногите е вярно, че са:
9
Всеки индивид през индивидуалното си развитие накратко повтаря етапи от историческото развитие на вида.
10
Хомологните органи доказват:
11
Съотнеси примерите към съответната група доказателства за еволюцията.
12
  • Направи твърденията за доказателствата на еволюцията верни, като избереш от посочените думи в скобите.
  • 1. Приликите между зародишите на гръбначните животни са (анатомични / ембриологични) доказателства.
  • 2. Апендиксът при човека е (хомологен / рудиментарен) орган.
  • 3. Крилата на птиците, прилепите и насекомите са (хомологни / аналогни) органи.
 
13
  • Определи верни ли са съответствията между пример и група доказателства за еволюцията.
  • Срещу всяко изречение запиши ДА или НЕ.
14
Попълни пропуснатите думи в изреченията.
15
  • През 2010  г. в Гвинея се е родило дете, което в края на гръбначния стълб имало добре оформена „опашка”.
  • Какъв вид доказателство за еволюцията е този факт?
  • Отговора запиши с една дума.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Други доказателства за еволюцията" ще усвоиш знания за анатомичните, ембриологичните, физиологичните и молекулярните доказателства за еволюцията. Ще тестваш знанията си за билогичния закон, формулиран от Хекел и Мюлер. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като хомологни, аналогни, рудиментарни органи, атавизми, филогенеза и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се