new-logo

Тест: Глаголните форми на редки глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи глагола, в чието изписване е допусната правописна грешка.
2
Всички дадени примери съдържат двойна съгласна. В един от случаите обаче това е правописна грешка. Посочи сгрешения глагол.
3
Свържи значенията на немски и български език.
4
Свържи значенията на немски и български език.
5
Посочи синоним на глагола essen.
6
Попълни липсващата единична или двойна съгласна.
7
Попълни инфинитива на глагола от изречението, както е посочено в примера.
  • Пример: quellen - Wasser quillt aus der Erde.
8
Само един ред съдържа правилно спрегнати глаголи в трето лице, единствено число на сегашно време. Посочи този ред.
9
Всички дадени форми са в Präteritum. Посочи инфинитива на глаголите.
10
В кои два примера откриваш правилни формите на Präteritum?
11
Попълни hat или ist.
12
Попълни hat или ist.
13
Попълни формите за трето лице, единствено число в сегашно време, както е дадено в примера.
  • Пример: bergen - er birgt
14
Попълни миналото страдателно причастие (Partizip Perfekt), както е дадено в примера.
  • Пример: flechten - geflochten
15
Попълни формата за Präteritum, както е дадено в примера.
  • Пример: quellen - quoll

Описание на теста

Научи бързо и лесно формите за Präsens, Präteritum и Perfekt на не толкова често употребими глаголи като gedeihen, ringen, rinnen, heben, kneifen с онлайн теста по немски език за ниво В2 "Глаголните форми на редки глаголи". Някои от тях променят коренната си гласна в сегашно време – сещаш ли се кои от тях имат тази особеност? Забавлявай се, учейки, като в същото време затвърждаваш и глаголите с труден правопис.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се