logo

Тест: Равнозакъснително движение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Движението, при което скоростта намалява с постоянно ускорение, се нарича равнозакъснително движение.
2
Кои движения се наричат равнопроменливи?
3
Законът за скоростта при равнозакъснително движение се дава с формулата  v=v0-a.t .
  • Вярно ли е записан законът?
4
Коя формула изразява закона за пътя при равнозакъснително движение?
5
С кои формули можем да пресмятаме времето за спиране tcn спирачния път scn на превозно средство?
6
В кои от посочените примери тялото извършва равнозакъснително движение?
7
Ако в закона за скоростта при равнозакъснително движение на едно тяло заместим с числените стойности началната скорост и ускорението, ще получим израза: v=2-0,3.t. На колко са равни началната скорост  v0 и ускорението a ?
8
Ако началната скорост на едно превозно средство нарасне 2 пъти, как ще се измени спирачният му път?
9
Самолет се приземява на пистата със скорост 60\, \fracms и след известно време спира. Колко е средната скорост на самолета?
10
В таблицата е описано изменението на скоростта на четири тела. Кое тяло се движи равнозакъснително?
11
В момента на кацане скоростта на самолет е v0=25\, \fracms. Движението му по пистата е равнозакъснително с ускорение a=0,9\, \fracms^2. Каква ще бъде скоростта на самолета след 15s?
12
Водачът на камион, който се движи със скорост v0=17,5\, \fracms, вижда препятствие на пътя пред него и натиска спирачките. За колко секунди ще спре камионът, ако се движи с постоянно ускорение a=2,5\, \fracms^2?
13
Как се отразява увеличеното триене на ускорението и на спирачният път на автомобил?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи: малко, голямо, къс, дълъг
14
Кораб се приближава към пристанище и започва да се движи равнозакъснително с ускорение 0,2\, \fracms^2 , като началната му скорост е 27\, \frackmh. Какъв път ще измине корабът за 30\, s?
  • Напиши числения отговор на празното място.
15
Влак се движи със скорост 45\, \frackmh. Машинистът забелязва червен семафор и включва спирачките. Колко е спирачният път на влака, ако ускорението му е 0,8\, \fracms^2?
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас "Равнозакъснително движение" ще се подготвиш по темата. Ще упражниш законите за скоростта и пътя при равнозакъснително движение. Ще тестваш знанията си за спирачен път и време за спиране. Намирането на средна скорост при равнозакъснително движение също е част от този тест по физика. Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се