new-logo

Тест: Размножаване при животните и човека

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Размножаването при живите организми е:
2
При полово размножаване новият индивид произлиза от:
3
При безполово размножаване:
4
Основно предимство на половото размножаване спрямо безполовото е:
5
Сходство между полово и безполово размножаване е, че:
6
Половият диморфизъм е свързан основно с привличането на двата пола и се изразява с еднаквите размери, окраската и устройство на тялото.
7
Хермафродизъм е:
8
Разпредели изброените животни в зависимост от това дали са разделнополови или хермафродити.
9
Партеногенезата може да се редува с полово размножаване.
10
Съотнеси изброените представители към начина им на размножаване.
11
Соматичната ембриогенеза се нарича още:
12
  • Направи изреченията правилни, като избереш една от предложенитите думи от скобите:
  • 1. В природата по-широко застъпено е (половото/безполовото) размножаване.
  • 2. Половото размножаване е еволюционно (по-стара/ по-млада) форма на размножаване.
13
Съотнеси изброените характерни особености към видовете размножаване.
14
Попълни пропуснатите думи в изреченията.
15
  • Прочети описанието за морската звезда и отговори на въпроса.
  • Морските звезди принадлежат към клас Бодлокожи и както всички останали представители на този тип животни, са изключително морски организми. Размножават се по полов и безполов начин. Повечето морски звезди са разделнополови, но има и двуполови /хермафродитни/. Мъжките доближават женската и обливат със семенна течност отделяните от нея яйца. Някои видове са много плодовити – женските отделят до 2,5 млн. яйца. Други видове се размножават безполово.
  • Как се нарича безполовото размножаване на морската звезда?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Размножаване при животните и човека" ще усвоиш знания за същността на процеса размножаване и ще прилагаш двата вида размножаване – полово и безполово. Ще тестваш знанията си за начините на размножаване при различните групи организми. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като фрагментация, пъпкуване, множествено делене, хермафродизъм, разделнополови организми, полов диморфизъм. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се