Упражнение: Специфично съпротивление


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Специфично съпротивление“ ще се затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за величината специфично съпротивление на метален проводник. Ще тествате знанията си за строежа на веществата. Ще пресмятате омовото съпротивление и ще търсите връзката между стойността му, вида на веществото, от което е направен проводникът и размерите му - част от този тест по физика. Ще имате възможността да пресмятате. Направете упражнението,попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно фразите така, че да получите определението за специфично съпротивление на метален проводник:
5т. 2. Коя формула правилно определя омовото съпротивление на метален проводник?
5т. 3. Съпротивлението на метален проводник зависи от:
5т. 4. Мерните единици за специфичното съпротивление са:
5т. 5. Кои от изброените вещества са добри проводници според специфичното си съпротивление?
6т. 6. Проводник с дължина 5 m и напречно сечение  2 mm^2 има съпротивление 0,05 \Omega.
  • Колко е специфичното съпротивление на метала, от който е изработен проводникът?
6т. 7. Колко метра проводник от нихром (нихромът е сплав от никел хром, желязо и манган) с напречно сечение 0,3 mm^2  ви е необходим, за да направите нагревател със съпротивление 30\Omega ?
  • Използвайте данните от таблицата.
6т. 8. Меден проводник с дължина 5 m има съпротивление 0,17 \Omega . Колко е напречното сечение на проводника? Специфичното съпротивление на медта е 0,017 \frac\Omega .mm^2m.
6т. 9. Два цилиндрични проводника с различни дължини и диаметри, показани на фигурата, са изработени от един и същ метал. Колко е отношението \fracR1R2 на техните съпротивления?
  • (имайте предвид, че за окръжност S=\pi .r^2)
6т. 10. Меден проводник с напречно сечение 0,5 mm^2 има съпротивление 1,72 \Omega. Колко метра е дължината на проводника? Специфичното съпротивление на медта е 1,72.10^-2 \frac\Omega .mm^2m.
6т. 11. Цилиндричен проводник има съпротивление 3Ω. Как се променя съпротивлението  на цилиндричен проводник от същия материал, който е 3 пъти по-дълъг и има 3 пъти по-голям диаметър?
6т. 12. За да се определи дължината на меден проводник, намотан на макара, било измерено съпротивлението му. То се оказало R=1,7 \Omega. Определете дължината на проводника, ако сечението му е S=0,5 mm^2. Специфичното съпротивление на медта е \rho =0,017\frac\Omega .mm^2m
11т. 13. Две еднакви цилиндрични пръчки с дължина l=0,2 m и напречно сечение S=4.10^-4 m^2 са направени от различни материали - едната от алуминий, а другата от стъкло.
  • Пресметнете тяхното електрично съпротивление.
  • Специфичното съпротивление на алуминия е 2,8.10^-8\Omega .m, а на стъклото е 4.10^10\Omega .m
11т. 14. Стоманена релса на трамвайна линия има напречно сечение S=48 cm^2 .
  • Определете електричното съпротивление на релса с дължина l=1,8 km.
  • Специфичното съпротивление на стоманата е \rho =3.10^-7\Omega .m .
11т. 15. Цилиндричен проводник има диаметър d=2 mm, дължина l=3,14 m и съпротивление R=1,5 \Omega.
  • Определете специфичното съпротивление на материала, от който е направен проводника.
  • (имайте предвид, че за окръжност S=\pi .r^2 и d=2.r)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:29 - 20.02.2017

За 14 задача никъде не пише, че трябва да се закръгли до един знак след десетичната запетая, така че моля да го видите!
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:01 - 21.02.2017

Здравей, Теодор! В новите упражнения е уточнено до кой знак след запетаята да се закръглят числата. В процес сме на уточняване и в по- старите упражнения.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.