new-logo

Тест: Специфично съпротивление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
От какво не зависи съпротивлението на един проводник?
2
Коя формула правилно определя омовото съпротивление на метален проводник?
3
Проводник с дължина l  и напречно сечение S има специфично съпротивление \rho. С коя формула можеш да намериш съпротивлението на проводника?
4
Мерните единици за специфичното съпротивление са:
5
Колко метра проводник от нихром (нихромът е сплав от никел хром, желязо и манган) с напречно сечение 0,3.10^-6m^2 ти е необходим, за да направиш нагревател със съпротивление 30\Omega?
 • Специфичното съпротивление на нихрома е 1,5.10^-6\Omega .m.
6
Подреди правилно фразите така, че да получиш правилни твърдения.
7
Кои от изброените вещества са добри проводници според специфичното си съпротивление?
8
Меден проводник с дължина 5m има съпротивление 0,17\Omega. Колко е напречното сечение на проводника?
 • Специфичното съпротивление на медта е 0,017\frac\Omega .mm^2m.
9
Два цилиндрични проводника са направени от един и същ материал. Единият има съпротивление R1=2\Omega , дължина l1=1m и напречно сечение S1=1.10^-6m. Намери колко е дълъг вторият проводник, ако неговото съпротивление е R2=4\Omega и напречното му сечение е S2=0,5.10^-6m.
10
Меден проводник с напречно сечение 0,5mm^2 има съпротивление 1,72\Omega . Колко метра е дължината на проводника?
 • Специфичното съпротивление на медта е 1,72.10^-2\frac\Omega .mm^2m.
11
Цилиндричен проводник има съпротивление 3Ω. Как ще се промени съпротивлението на цилиндричен проводник от същия материал, който е 3 пъти по-дълъг ?
12
В двата края на меден проводник е приложено напрежение U=17V. Tокът, който протича през проводника е I=10A. Опитай да намериш дължината на този проводник, ако знаеш че площта на сечението му е S=0,5mm^2 и специфичното съпротивление на медта е \rho =0,017\frac\Omega .mm^2m.
13
Две еднакви цилиндрични пръчки с дължина l=0,2m и напречно сечение S=4.10^-4m^2 са направени от различни материали – едната от алуминий, а другата от стъкло. Пресметни тяхното електрично съпротивление.
 • Специфичното съпротивление на алуминия е 2,8.10^-8\Omega .m, а на стъклото е 4.10^10\Omega .m.
 •  Запиши отговорите до втория знак след десетичната запетая. Например, ако получиш отговор 0,4, то в отговора би следвало да запишеш 0,40.
14
Стоманена релса на трамвайна линия има напречно сечение S=48 cm^2 . Опитай да определиш електричното съпротивление на релса с дължина l=1,76 km.
 • Специфичното съпротивление на стоманата е \rho =3.10^-7\Omega .m.
 • Обърни внимание на мерните единици – за да получиш верни отговори, трябва да ги превърнеш в основни /cm^2--> m^2 ; km--> m/.
 • Запиши отговора до втория знак след десетичната запетая.
15
Цилиндричен проводник има диаметър d=2mm, дължина l=3,14m и съпротивление R=1,5\Omega . Опитай да определиш специфичното съпротивление на материала, от който е направен проводника.
 • Имай предвид, че за окръжност S=\frac\pi .d^24.
 • Обърни внимание на мерните единици – трябва да се превърнат в основни (mm--> m).
 • Запиши отговора до втория знак след десетичната запетая. Например, ако си получил 2.3, би следвало да запишеш 2.30.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Специфично съпротивление“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за величината специфично съпротивление на метален проводник. Ще тестваш знанията си за строежа на веществата. Ще пресмяташ омовото съпротивление и ще търсиш връзката между стойността му, вида на веществото, от което е направен проводникът и размерите му – част от този тест по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се