new-logo

Тест: Селища в България – Градове, урбанизация, агломерации и проблеми

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича селище, в което хората се занимават с промишлени, културни, образователни и други дейности, които не са свързани със земеделието?
2
Процесът на концентриране на население, производствени мощности и обслужващи дейности и разпространяване на градския начин на живот, се нарича:
3
Как се нарича процесът на сливане на големите градове и разположените около тях селища в една обща урбанизирана територия?
4
Кой е най-малкият град в България?
5
Колко са градовете в България към 2011г.?
6
Кой е този български град на снимката, който има правоъгълна планировка?
7
Кои манастири в България имат статут на градове?
8
Коя група селища образува агломерация?
9
Кое от изброените НЕ е характерно за първия етап на урбанизацията у нас?
10
Коя е първата урбанизационна форма?
11
В периода след Втората световна война до 1985г. урбанизацията у нас протича с ускорени темпове. Кой е основният фактор за това?
12
Процесът на заселване на населението в периферните зони на големите градове се нарича:
13
Разпознайте града по неговото описание:
14
Подредете в правилната последователност алгоритъмът за характеризиране на селище:
15
Градовете изпълняват различни на брой функции. Свържете името на града с функциите, които изпълнява:

Описание на теста

С онлайн теста "Селища в България - градове, урбанизация, агломерации и проблеми" по география за 10 клас ще проверите знанията си за класификацията на градовете, за урбанизацията и за проблемите на българските селища. Ще отговаряте на въпроси за същността на понятията урбанизация, субурбанизация, агломерация. Ще откроявате причини за протичането на урбанизацията и за характерни нейни особености през различните периоди. Ще разпознавате градове в България по описание. Ще разберете дали знаете как да направите характеристика на селище и в каква последователност. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се