new-logo

Тест: Селища. Урбанизация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво се образува от съвкупността от всички селища на дадена територия?
2
Процесът на концентриране на население, производствени мощности и обслужващи дейности и разпространяване на градския начин на живот се нарича:
3
Процесът на сливане на големите градове и разположените около тях селища в една обща урбанизирана територия води до образуването на:
4
Колко са градовете в България сега (2021 г.)?
5
Коя е първата урбанизационна форма?
6
Кое от изброените селища НЕ е дунавско?
7
Кои манастири в България имат статут на градове?
8
Коя група селища образува агломерация?
9
Кое от изброените НЕ е характерно за етапа на урбанизацията у нас от Освобождението до края на Втората световна война?
10
Кои от изброените градове нямат население над 200 000 жители?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: псевдоурбанизация, субурбанизация
12
Вярно ли е твърдението, че на картата със зелено са обзначени силно урбанизираните територии у нас?
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения за вида на градовете според географското им положение.
14
Подреди в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на селище.
15
Градовете изпълняват различни на брой функции. Свържи така, че да се образуват верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за класификацията на градовете, за урбанизацията и за проблемите на българските селища. Ще отговаряш на въпроси за същността на понятията урбанизация, субурбанизация, агломерацияЩе открояваш причини за протичането на урбанизацията и за характерни нейни особености през различните периоди. Ще разпознаваш градове в България по описание. Ще разбереш дали знаеш как да направиш характеристика на селище и в каква последователност. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се