Упражнение: Селища в България – Градове, урбанизация, агломерации и проблеми


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Селища в България - градове, урбанизация, агломерации и проблеми" по география за 10 клас ще проверите знанията си за класификацията на градовете, за урбанизацията и за проблемите на българските селища. Ще отговаряте на въпроси за същността на понятията урбанизация, субурбанизация, агломерация. Ще откроявате причини за протичането на урбанизацията и за характерни нейни особености през различните периоди. Ще разпознавате градове в България по описание. Ще разберете дали знаете как да направите характеристика на селище и в каква последователност. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича селище, в което хората се занимават с промишлени, културни, образователни и други дейности, които не са свързани със земеделието?
5т. 2. Процесът на концентриране на население, производствени мощности и обслужващи дейности и разпространяване на градския начин на живот, се нарича:
5т. 3. Как се нарича процесът на сливане на големите градове и разположените около тях селища в една обща урбанизирана територия?
5т. 4. Кой е най-малкият град в България?
5т. 5. Колко са градовете в България към 2011г.?
6т. 6. Кой е този български град на снимката, който има правоъгълна планировка?
6т. 7. Кои манастири в България имат статут на градове?
6т. 8. Коя група селища образува агломерация?
6т. 9. Кое от изброените НЕ е характерно за първия етап на урбанизацията у нас?
6т. 10. Коя е първата урбанизационна форма?
6т. 11. В периода след Втората световна война до 1985г. урбанизацията у нас протича с ускорени темпове. Кой е основният фактор за това?
6т. 12. Процесът на заселване на населението в периферните зони на големите градове се нарича:
11т. 13. Разпознайте града по неговото описание:
11т. 14. Подредете в правилната последователност алгоритъмът за характеризиране на селище:
11т. 15. Градовете изпълняват различни на брой функции. Свържете името на града с функциите, които изпълнява:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!