Упражнение: Селища в България - Критерии за класификация на селищата. Села


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Селища в България - критерии за класификация на селищата. Села" по география за 10 клас ще проверите знанията си за видовете селища у нас и за селата като основен тип селище. Ще отговаряте на въпроси за броя, разпределението и особеностите на селата в България. Ще разпознавате селища по характерни признаци и по вид, според различните класификации на селищата. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарнтирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са основните типове селища в България, според закона от 1995г.?
5т. 2. Населените места, в които жителите се занимават основно със земеделие, се наричат:
5т. 3. Какъв е броят на селата в България към 2011г.?
5т. 4. Каква тенденция се наблюдава в броя на селата у нас през последните години?
5т. 5. Вярно ли е твърдението, че днес у нас са най-много селата с население до 500 жители?
6т. 6. Към групата на пръснатите селища се отнасят:
6т. 7. Основният фактор за възникването и развитието на селата е:
6т. 8. Айдемир и Лозен са:
6т. 9. Свържете характеристиката с типа на селището:
6т. 10. В групата на селищата с население от 50 до 100 хил.ж. попадат:
6т. 11. Свържете характеристиката с името на селото в България, за което се отнася:
6т. 12. Кои са причините за намаляване броя на селата в България?
11т. 13. В коя част на България селата са с най-малка гъстота?
11т. 14. Селищата в България имат различни функции. Свържете името на селището с основната му функция:
11т. 15. Свържете името на селището с неговия вид според географското му положение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!