logo

Тест: Селища в България - Критерии за класификация на селищата. Села

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са основните типове селища в България, според закона от 1995г.?
2
Населените места, в които жителите се занимават основно със земеделие, се наричат:
3
Какъв е броят на селата в България към 2011г.?
4
Каква тенденция се наблюдава в броя на селата у нас през последните години?
5
Вярно ли е твърдението, че днес у нас са най-много селата с население до 500 жители?
6
Към групата на пръснатите селища се отнасят:
7
Основният фактор за възникването и развитието на селата е:
8
Айдемир и Лозен са:
9
Свържете характеристиката с типа на селището:
10
В групата на селищата с население от 50 до 100 хил.ж. попадат:
11
Свържете характеристиката с името на селото в България, за което се отнася:
12
Кои са причините за намаляване броя на селата в България?
13
В коя част на България селата са с най-малка гъстота?
14
Селищата в България имат различни функции. Свържете името на селището с основната му функция:
15
Свържете името на селището с неговия вид според географското му положение:

Описание на теста

С онлайн теста "Селища в България - критерии за класификация на селищата. Села" по география за 10 клас ще проверите знанията си за видовете селища у нас и за селата като основен тип селище. Ще отговаряте на въпроси за броя, разпределението и особеностите на селата в България. Ще разпознавате селища по характерни признаци и по вид, според различните класификации на селищата. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарнтирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се