new-logo

Тест: Употреба на Konjunktiv I в непряката реч. Предаване на чужди думи и мисли

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Чрез пряката реч предаваме думите на говорещия буквално, без никакви промени.
2
Когато избираш Konjunktiv l за предаване чужди думи, показваш, че те принадлежат на друг човек.
3
Чрез употребата на  Konjunktiv l  се гарантира истинността на чуждите думи.
4
Къде е задължителна употребата на Konjunktiv l?
5
Кога употребата на Konjunktiv l не е задължителна?
6
С кой от изброените съюзи се въвежда непряка реч?
7
Подреди частите на изречението, което започва така:
  • Paul sagt, ...
8
Подреди частите на изречението, което започва така:
  • Peter sagt, ...
9
В кои от изброените изречения чуждите думи са предадени с Konjunktiv l?
10
С кои от изброените глаголи се въвежда непряка реч?
11
С коя от изброените глаголни форми се допълва даденото изречение?
  • Er sagt, dass er es gut... 
12
В кое от изброените изречения непряката реч е предадена правилно?
  • Er sagt:"Ich gehe.".
13
Избери подходяща глаголна форма от дадените.
14
Избери подходящата глаголна форма от дадените.
15
Попълни липсващите глаголни форми от дадените.
  • koche / fasse / benote / beantworte / esse / putze
 

Описание на теста

В онлайн теста по немски език за ниво В2 "Употреба на Konjunktiv I в непряката реч. Предаване на чужди думи и мисли" ще преговориш как да предаваш чужди думи и мисли. Ще затвърдиш двата начина за образуване на непряка реч - чрез подчинено изречение, въведено със съюза dass или с главно изречение. Ще преговориш много глаголи  на говоренето и тяхната употреба в образуването на непряка реч. Хайде, побързай! Ще видиш, че е лесно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се