new-logo

Тест: Модалните глаголи и глаголите haben, sein, werden в Konjunktiv Präsens

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи личните местоимения с подходящи глаголни форми в Indikativ Präsens.
2
Правилно ли е даденото спрежение на глагола в Indikativ Präsens?
  • ich muss
  • du musst
  • er musst
3
Правилна ли е дадената глаголна форма в Konjunktiv Präsens?
  • ich solle
4
С кой от изброените изрази ще пожелаеш на Ханс дълъг живот?
5
Посочи формите за Konjunktiv Präsens.
6
Свържи формите на глагола в Konjunktiv Präsens с подходящо лично местоимение.
7
Кои от изброените форми се отнасят за Konjunktiv Präsens?
8
Коя от изброените глаголни форми е грешна?
9
Коя от изброените глаголни форми е синоним на дадената?
  • du seist
10
На кой ред е дадено правилното спрежение на глагола haben в Konjunktiv Präsens?
11
С коя от изброените глаголни форми се допълва даденият израз?
  • ... er lange leben!
12
Свържи частите на изразите.
13
Попълни липсващите глаголни форми за Konjunktiv Päsens на дадения глагол.
  • werden
14
Попълни липсващите форми на Konjunktiv Präsens на дадените глаголи.
15
Попълни липсващите глаголни форми в дадените изрази.
  • При липса на немска клавиатура използвай следните записвания: ä = ae, ö =oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво В2 "Модалните глаголи и глаголите haben, sein, werden в Konjunktiv Präsens" ти предлага разнообразни задачи, с които да преговориш своите знания от видео урока. Затвърди цялостното спрежение на най-важните глаголи. Упражни структурата и значенията на важни изрази, съдържащи някой от изброените глаголни форми. Преговаряй и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се