new-logo

Тест: Как се спрягат в Konjunktiv Präsens глаголите с промяна на коренната гласна?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е правилната форма за Indikativ Präsens на дадения глагол?
  • sprechen
2
Коренната гласна на глаголите се променя само в Indikativ Präsens.
3
В Konjunktiv Präsens коренната гласна не се променя.
4
Правилна ли е дадената форма на Konjunktiv Präsens?
  • du spichest
5
Правилна ли е дадената форма на Konjunktiv Präsens?
  • du haltest
6
Кои от изброените форми се отнасят за Indikativ Präsens?
7
Кои от изброените форми са в Konjunktiv Präsens?
8
Свържи формите на глагола с подходящото лично местоимение.
9
Кои местоимения могат да са подлог в даденото изречение в Konjunktiv l?
  • Heute laufe ... im Park.
10
Посочи неправилните форми на Konjunktiv Präsens.
11
Посочи правилните форми в Konjunktiv Präsens.
12
С кои от изброените лични местоимения се свързва дадената глаголна форма в Konjunktiv Präsens?
  • nehmen
 
13
Попълни формите на глагола raten в Konjunktiv Präsens.
14
Попълни липсващите глаголни форми в Konjunktiv Präsens на дадения глагол.
  • sprechen
15
Попълни липсващите глаголни форми в Konjunktiv Präsens на дадения глагол.
  • lesen

Описание на теста

В онлайн теста по немски език за ниво В2 "Как се спрягат в Konjunktiv Präsens глаголите с промяна на коренната гласна" ще преговориш какво се случва с глаголи като nehmen, essen, geben, halten, laufen, raten в Konjunktiv Präsens! Упражнението ще ти помогне да затвърдиш правила за спрежението на тези глаголи, както и да преговориш окончанията за всички лица и числа на сегашно време в Konjunktiv I. Тук ще упражниш формите на wissen, lesen, sehen, anfangen, einladen. Хайде, не се бави! Ще се справиш с лекота!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се