new-logo

Тест: Глаголи с Genitiv

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът anklagen се използва винаги с Genitiv. В кое изречение това правило не е спазено?
2
Кой от изброените глаголи се използва с Genitiv?
3
С кои от изброените съществителни имена може да се допълни даденото изречение?
  • Paul beschuldigt mich ...
4
В правописа на кой глагол е допусната грешка?
5
Кой от изброените глаголи не се използва с Genitiv?
6
Свържи глаголите с техните значения на български език.
7
Свържи дадените глаголи с техните значения на български език.
8
Кой от изброените глаголи е синоним на дадения?
  • beschuldigen
9
С кое от изброените съществителни имена се допълва даденото изречение?
  • Man überführt ... der Lüge.
10
С кой от изброените глаголи се допълва даденото изречение?
  • An diesem Tag ... man der Toten.
11
С кое от изброените изречения може да се замести даденото?
  • Bedarfst du noch unserer Hilfe?
12
Дадени са две изречения със синонимно значение. С кой предлог се допълва второто изречение?
  • Sie gedenken der Toten der Katastrophe. = Sie erinnern sich ... die Toten der Katastrophe.
13
Попълни липсващия глагол от дадените.
  • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Постави определителните членове в правилна форма.
15
Попълни липсващия глагол от дадените.
  • sich erfreuen, sich schämen, sich entsinnen, sich entschuldigen, sich beschäftigen
  • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

В онлайн теста по немски език за ниво В2 "Глаголи с Genitiv" ще преговориш множество глаголи в немския език като verdächtigen, beschuldigen, anklagen, gedenke, bedürfen, изискващи Genitiv. Преговори бързо и лесно определителните членове на съществителните имена в Genitiv. Затвърди значенията на глаголите от видео урока и упражни употребата им. Хайде, пускай упражнението! Изненадай всички със своите знания!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се