new-logo

Тест: Пряка и непряка реч. Direct and indirect (reported) speech

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че от глаголното време в пряката реч зависи какво време ще използваме в непряката?
2
Коя дума използваме за "че", когато имаме непряка реч на английски? (напр. Тя каза, че...)
3
Вярно ли е твърдението, че превръщаме пряката реч в непряка, като връщаме едно време назад?
4
В какво време трябва да е непряката реч, ако пряката реч е в Present Simple?
5
В кои от вариантите пряката реч Mike: "I want to go with her." е правилно превърната в непряка?
6
Подреди думите така, че да получиш изречение в непряка реч.
7
В кой от вариантите изречението Oscar: "I have watched this movie." е правилно превърнато в непряка реч.
8
Свържи времената от пряката реч с тяхното съответствие в непряка реч.
9
Вярно ли е, че ако в пряката реч времето е Минало перфектно или Минало перфектно продължително, то се запазва и остава същото в непряка реч?
10
В кой от примерите изречението Alex: "I will help you." е правилно превърнато в непряка реч.
11
Защо в следния пример непряката реч е запазила времето от пряката реч?
  • Jeremy: "I am tired."
  • Jeremy says he is tired.
12
В кои от примерите пряката реч е правилно превърната в непряка?
13
Превърни пряката реч в непряка.
14
Превърни пряката реч в непряка.
15
Превърни пряката реч в непряка.

Описание на теста

В онлайн теста "Пряка и непряка реч. Direct and indirect (reported) speech" за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за употребата на пряката и непряката реч в английския език. Как превръщаме пряката реч в непряка? Какви промени настъпват в граматическото време, когато имаме непряка реч? Този тест ще ти помогне да си припомниш как да разберем кое време да използваме при Indirect (reported) speech и какви са особеностите и изключенията, когато превръщаме пряката реч в непряка. В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за Пряката и непряката реч и да затвърдиш наученото. Направи теста, забавлявай се и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се