logo

Тест: Величини и закони при постоянния ток. Преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое явление се нарича електричен ток?
2
Посока на тока е посоката, в която се движат
3
Кои от посочените величини трябва да знаем, за да определим големината на електричния ток?
4
Коя зависимост правилно задава мерната единица за електричен ток - ампер (А)? Указание: За мерните единици могат да се приложат същите зависимости, които са в сила при физичните величини.
5
Консуматорите преобразуват електричната енергия в друг вид енергия (топлина, светлина и т.н.)
6
Кои от устройствата са консуматори на електрична енергия?
7
Лампичката на джобно фенерче е предназначена да работи нормално при напрежение 3,6 V, като протичащият през нея ток е 0,3 А. Съпротивлението на лампичката е:
8
Мълнията е явление, което представлява бързо протичане на електричен ток между облаците и земната повърхност. Каква е големината на този ток, ако преминалият към земята заряд е q = 30 C за време t = 0,001s?
9
Консуматорите имат съпротивления съответно: R1 = 2\Omega и R2= 4\Omega. Колко е приложеното върху втория консуматор напрежение U2, ако U1= 4V? Указание: Използвай факта, че при последователно свързване токът през консуматорите е един и същ.
10
Консуматорите на картинката имат съпротивления съответно: R1=2\Omega и R2= 4\Omega. През първия консуматор тече ток I1= 2A. Намери тока I2, който протича през втория консуматор. Указание: Използвай факта, че при успоредно свързване консуматорите имат едно и също напрежение.
11
Каква е мощността на ток с големина I=3A, който протича през консуматор със съпротивление R=100\Omega?
12
С амперметър се измерва постоянен ток 10 А. Какъв заряд преминава през този амперметър за 1 час? Указание: 1h = 3600s
13
Как ще се измени мощността на тока през метален проводник, ако напрежението върху проводника нарасне 2 пъти? При отговора в първото поле използвай глаголите "нарасне" или "намалее", а във второто поле запиши числата с цифри. Указание: Анализирай формулата P=\fracU^2R
14
При извършване на лабораторно упражнение, в краищата на метален проводник се прилагат различни напрежения и се измерва протичащия ток. Съпостави данните за приложеното напрежение и тока, който тече през проводника при различните измервания. Указание: Металният проводник има постоянно съпротивление.
15
Колко джаула топлина ще се отдели в електрически нагревател със съпротивление R=1000\Omega, включен в електрическата мрежа (U=220V), ако нагревателят е работил 2 часа? Указание: 1h=3600s

Описание на теста

С този тест по физика за 9. клас ще преговориш и затвърдиш основните величини и закономерности при протичането на постоянен електричен ток, които са ти познати от 7. клас: как се изчислява големината на тока, каква е зависимостта между тока и приложеното напрежение, какви видове свързвания между консуматорите съществуват и др. Успешното решаване на въпросите и задачите ще бъде една добра основа за надграждане на знания за тока в 9. клас, а това ще ти гарантира и висок успех по физика. Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се