new-logo

Тест: Закон на Ом

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое явление се нарича електричен ток?
2
В някои вещества могат да се движат свободно както отрицателни, така и положителни заряди. За посока на тока е приета посоката, в която се движат:
3
Какво трябва да знаем, за да пресметнем електричен ток?  
4
Коя зависимост правилно задава мерната единица за електричен ток - ампер (А) ?
5
Кои формули изразяват закона на Ом?  
6
Коя от графиките правилно изобразява закона на Ом?
7
Лампичката на джобно фенерче е предназначена да работи нормално при напрежение 3,6 V, като протичащият през нея ток е 0,3 А. Съпротивлението на лампичката е:
8
Подредете правилно определението.
9
Свържете правилно двойките напрежение U  и ток така, че да удовлетворяват закона на Ом, а именно U=R.I.
  • Имайте предвид, че стойностите за U и   се отнасят за един и същ участък от електрическата верига.
10
Мълнията е явление, което представлява бързото протичане на електричен ток между облаците и земната повърхност. Пресметнете големината на електричния ток /в ампери/, като имате предвид, че големината на преминалия заряд е q=30C за време от t=0,001s.
11
На фигурата е показана електрическа верига, като са дадени стойностите на две величини. Определете големината и посоката на тока през резистора.
  • Попълнете празните места в текста.
 
12
С амперметър се измерва постоянен ток 10 А. Какъв заряд преминава през уреда за 1 час?
13
На фигурата е показана част от електрическа верига. Определете потенциала на точка N.
  • Указание: Първо пресметнете напрежението с помощта на закона на Ом. След това използвайте връзката между потенциалната разлика и напрежението ( U=\varphi N-\varphi M).
14
Реклама представя нов електрически уред за много икономичен. Според нея съпротивлението на уреда е 50 Ω и при включването му в електрическата мрежа с напрежение 220 V , той консумира само 2 A ток. Точна ли е информацията за уреда?
15
На фигурата е показана част от електрическа  верига, в която тече ток I=2A. Определете потенциала на точка N и съпротивлението на резистора R2 .
  • Указание:  Използвайте връзката  U=\varphi 1-\varphi 2 ( \varphi 1 е по- големия потенциал, а  \varphi 2 е по- малкия) и закона на Ом.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Закон на Ом“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението електричен ток, величините, които го описват – големина на тока, напрежение, съпротивление /омово/. Ще тествате знанията си за Закона на Ом – дефиниция и област на приложение. Ще пресмятате омовото съпротивление и ще търсите връзката между тока I и напрежението U /права пропорционалност/ - част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате какво са посока на тока и реалната посока на движение на електроните в електрическата верига. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се