new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи верните твърдения за елемент с атомен (пореден) номер z = 16.
2
Изотопи на даден химичен елемент се наричат атоми, които имат различен брой неутрони в ядрото и различно масово число А.
3
Посочи с какъв вид връзка се свързват помежду си атомите на елементи неметали с близка електроотрицателност.
4
Хлороводородът HCl се разтваря много добре във вода, защото молекулите му и тези на водата са полярни.
5
Посочи верните твърдения за ковалентните връзки.
6
  • Избери само твърденията, които се отнасят за схемата.
7
  • Избери твърденията, доказващи, че сярата е неметал.
8
На схемата е показан Люисовият символ на сярата в основно състояние.
  • Атомът сяра в това състояние може да образува 6 ковалентни връзки с други атоми.
9
Посочи твърдението, което НЕ се отнася за изобразеното на схемата.
10
Свържи веществата и съответните химични връзки, които съществуват в тях.
11
Посочи защо молекулата на CO2 е неполярна.
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: добра, лоша, неполярни, полярни, слабо, силно
13
  • Използвайки Периодичната таблица и арабски цифри, попълни празните места в текста за елемента магнезий.
14
Определи вида на химичните връзки на дадените вещества и попълни в текста формулите им, като използваш латиница и арабски цифри.
  • NH3,I2,NaCl
15
Посочи кой от газовете HCl, H2, CO2 се разтваря най-добре във вода?
  • Напиши формулата му на латиница.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас, с който ще направиш бърз и ефективен преговор на най-важните неща върху строежа на веществата. Можеш ли да определяш по мястото на елемента в Периодичната таблица дали той е метал или неметал? А в какъв вид химични връзки може да участва? Правиш ли разлика между ковалентна и йонна химична връзка? А между полярност на връзката и полярни и неполярни молекули? Не се колебай, а още сега направи теста! Завършвайки го успешно, можеш спокойно да се чувстваш в отлична форма за входното ниво!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (37)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се