new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи верните твърдения за елемент с атомен (пореден) номер z=16.
2
Изотопи на даден химичен елемент са атоми с различен брой неутрони в ядрото и различно масово число А.
3
Атоми на елементи неметали се свързват помежду си с:
4
Хлороводородът HCl много добре се разтваря във вода. Причината е, че молекулите на хлороводорода и водата са полярни.
5
Ковалентните връзки:
6
Избери верните твърдения.
7
Сярата е неметал, защото:
8
На схемата е показан Люисов символ на сяра в основно състояние. Атомът сяра в това състояние може да образува 6 ковалентни връзки с други атоми.
9
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за изобразеното на схемата.
10
Свържи веществата с верните химични връзки в тях.
11
Молекулата на CO2 е неполярна, защото:
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • добра, лоша, неполярни, полярни, слабо, силно
13
Използвай арабски цифри и попълни празните места в текста.
14
Групирай веществата според вида на химичната връзка в тях:
  • NH3,I2,NaBr
15
Кой от газовете NH3, H2, CO2 се разтваря най-добре във вода?
  • Напиши формулата на веществото.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас, с който ще направиш кратък преговор на най-важните неща върху строежа на веществата. Можеш ли да определяш по мястото на елемента в Периодичната таблица дали той е метал или неметал? А в какъв вид химични връзки може да участва? Правиш ли разлика между ковалентна и йонна химична връзка? А между полярност на връзката и полярни и неполярни молекули? Само с нашия тест ще сложиш край на всички притеснения и ще си подготвен с отлични знания за входното ниво!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се