new-logo

Тест: Модалните глаголи и глаголното време Perfekt. Важно обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Словоредът на съобщителните изречения, съдържащи модален глагол в Präsens и Präteritum, е един и същ.
2
Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Er wollte ins Ausland fahren.
3
Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Musste Peter das Rad reparieren?
4
Правилно ли е даденото изречение?
  • Warum ich sollte zur Arbeit gehen?
5
Словоредът на изреченията в Perfekt зависи от спомагателния глагол.
6
Попълни формите за Präteritum на дадените глаголи.
7
Подреди частите на изречението.
8
Подреди частите на въпросителното изречение.
9
Избери подходящ спомагателен глагол за даденото изречение.
  • Paul ... spät aufgestanden.
10
Избери подходящ спомагателен глагол за даденото изречение.
  • Irma ... lange gearbeitet.
11
Как продължава изречението? Подреди частите му.
  • Er konnte nicht mitkommen, weil...
12
Как продължава изречението? Подреди частите му.
  • Emma erzählte mir...
13
Словоредът на кои изречения е неправилен?
14
Попълни липсващия спомагателен глагол.
15
Попълни липсващата форма на модалните глаголи от дадените.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво В2 "Модалните глаголи и глаголното време Perfekt. Важно обобщение" ще преговориш бързо формите за минало време на модалните глаголи. Ще си припомниш особеностите на миналото време Perfekt в различните типове изречения и ще затвърдиш употребата на спомагателните глаголи според значението на смисловия глагол в изречението. Упражнявай се и трупай знания лесно и приятно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се