logo

Тест: Свързано унаследяване и кросинговър

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои гени са скачени?
2
Точното място, на което се намира даден ген в хромозомата, се означава като морганид.
3
Кросинговър е процес, който протича по време на:
4
Как се наричат гаметите, претърпели кросинговър?
5
Как се нарича едновременното унаследяване на гените в една хромозома?
6
Кои показатели са основни при изготвянето на т.нар. генетични карти?
7
В какво съотношение се разпадат белезите във F2 в следния случай:
  • дихибридно кръстосване на дрозофила със сиво тяло и развити крила с анализатор с черно тяло и закърнели крила?
8
Какво се случва по време на процеса кросинговър?
9
Белезите за развитие на крилата и цвят на тялото при дрозофилите се определят от скачени гени. Кои белези ще се проявят в F1, ако се кръстосат майка с доминантни белези и баща с рецесивни?
10
При дихибридно кръстосване на две дрозофили – едната със сиво тяло и развити крила, а другата - с черно тяло и закърнели крила, в F2 Морган установява следните резултати:
11
Кросинговърът е причината много често скаченото унаследяване на гени да НЕ е пълно. Това води до разнообразие в поколението.
12
Попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: еднакви, дихибридно, няма, има, по-голям, различни, по-малък, анализиращо
13
Диплоидният хромозомен набор на плодовата мушица от род Drosophila e 2n = 8. Колко скачени групи гени ще има в генотипа на тази мушица?
  • Запиши отговора си само със съответното число.
14
Женска дихетерозиготна дрозофила има сиво тяло и развити крила. Извършено е анализиращо кръстосване с мъжки с черно тяло и закърнели крила. Във Fb освен родителски тип индивиди е имало и индивиди с:
15
При определен вид пеперуди гените за цвят на крилата и формата им са скачени.
  • Женска пеперуда е с проявени доминантни белези (синьо тяло и нормални крила). Тя е кръстосана с мъжки с бяло тяло и нарязани крила (рецесивни белези).

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще се подготвиш за свързаното унаследяване и процеса кросинговър. Ще тестваш знанията си за скаченото унаследяване и опитите проведени от Томас Морган с дрозофили. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като скачени гени, генетични карти, морганиди. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се