new-logo

Тест: Свързано унаследяване и кросинговър

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои гени са скачени?
2
Гамети с хромозоми, претърпяли кросинговър, се наричат:
3
Кросинговър е процес, който протича по време на:
4
Непълното скачане на гените позволява да се определи последователността на гените в една хромозома, както и разстоянието между тях.
5
Индивиди, които се развиват от гамети с хромозоми, не претърпели кросинговър, се наричат:
6
Измерването на разстоянието между гените въз основа на степента на скачването им се използва за изготвяне на така наречените:
7
При дихибридно кръстосване на дрозофила със сиво тяло и развити крила с дрозофила с черно тяло и закърнели крила в F2 се наблюдава разпадане на белезите в съотношение:
8
Процесът кросинговър е свързан с:
9
При анализиращо кръстосване на женска дрозофила във F1 с доминантни белези – сив цвят на тялото и развити крила – с мъжка дрозофила с рецесивни белези – черен цвят на тялото и закърнели крила – се получават два фенотипни класа в съотношение 1:1.
10
При дихибридно кръстосване на две дрозофили – едната със сиво тяло и развити крила, а другата с черно тяло и закърнели крила  – в F2 Морган установява следните резултати:
11
Разстоянието между два гена в хромозомата се определя като:
12
Попълни пропуснатите думи в текста, като избереш от предложените:
  • хомозиготи, 3:1, разстоянието, 9:3:3:1, дихибриди, гамета, връзката, хромозома
13
Разстоянието между гените в една хромозома се измерва в единица, наречена:
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Чрез кръстосване на хетерозиготни дрозофили със сиво тяло и развити крила Морган доказва, че алелите за цвят на тялото и формата на крилата са:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас „Свързано унаследяване и кросинговър” ще се подготвиш за свързаното унаследяване и процеса кросинговър. Ще тестваш знанията си за скаченото унаследяване, опитите проведени от Томас Морган с дрозофили. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като скачени гени, генетични карти, кросинговър. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се