new-logo

Тест: Селища в България – същност, фактори за възникване и развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените характеристики се отнася за селищата?
2
Основните фактори, които влияят върху създаването на селищата са:
3
Коя форма на релефа е най-неподходяща за развитие на селище?
4
Кои фактори са решаващи за създаването на селища у нас в съвременните условия?
5
Съв­куп­ността от се­ли­ща­та на оп­ре­де­ле­на те­ри­то­рия, които са вза­им­но свър­за­ни със сред­с­т­ва за ко­му­ни­ка­ция – пъ­ти­ща, пре­во­зи, съ­об­ще­ния и др., приличаща на мрежа, се нарича:
6
Кой природен фактор оказва влияние за възникването на селищата Мадан, Рудозем, Самоков?
7
Кое твърдение за влиянието на обществено-икономическите фактори за развитието на селищната мрежа НЕ е вярно?
8
Кои са най-старите селища по българските земи?
9
В коя от посочените територии има селища с най-голяма надморска височина?
10
Градовете Монтана, Разград, Силистра, Видин са създадени от:
11
Кои от посочените селища възникват като занаятчийски центрове в началото на XVIII век?
12
Свържете старите имена на градовете със съвременните им имена:
13
В коя двойка "произход - селище" е допусната грешка?
14
Всяка обществено-икономическа формация оставя отпечатък върху селищата, които създава. Свържете изображението на селището с генерацията, която го създава:
15
Попълнете пропуските в текста:

Описание на теста

С онлайн теста "Селища в България - същност, фактори за възникване и развитие" по география за 10 клас ще проверите знанията си за същността на понятията селище и селищна мрежа, както и за факторите, които оказват влияние върху създаването на селища у нас. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на селищната мрежа, за селищата, които са възникнали под влиянието на различни фактори. Ще демонстрирате знания за селища, създадени от различни обществено-икономически формации по нашите земи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се