Упражнение: Селища в България – същност, фактори за възникване и развитие


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Селища в България - същност, фактори за възникване и развитие" по география за 10 клас ще проверите знанията си за същността на понятията селище и селищна мрежа, както и за факторите, които оказват влияние върху създаването на селища у нас. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на селищната мрежа, за селищата, които са възникнали под влиянието на различни фактори. Ще демонстрирате знания за селища, създадени от различни обществено-икономически формации по нашите земи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените характеристики се отнася за селищата?
5т. 2. Основните фактори, които влияят върху създаването на селищата са:
5т. 3. Коя форма на релефа е най-неподходяща за развитие на селище?
5т. 4. Кои фактори са решаващи за създаването на селища у нас в съвременните условия?
5т. 5. Съв­куп­ността от се­ли­ща­та на оп­ре­де­ле­на те­ри­то­рия, които са вза­им­но свър­за­ни със сред­с­т­ва за ко­му­ни­ка­ция – пъ­ти­ща, пре­во­зи, съ­об­ще­ния и др., приличаща на мрежа, се нарича:
6т. 6. Кой природен фактор оказва влияние за възникването на селищата Мадан, Рудозем, Самоков?
6т. 7. Кое твърдение за влиянието на обществено-икономическите фактори за развитието на селищната мрежа НЕ е вярно?
6т. 8. Кои са най-старите селища по българските земи?
6т. 9. В коя от посочените територии има селища с най-голяма надморска височина?
6т. 10. Градовете Монтана, Разград, Силистра, Видин са създадени от:
6т. 11. Кои от посочените селища възникват като занаятчийски центрове в началото на XVIII век?
6т. 12. Свържете старите имена на градовете със съвременните им имена:
11т. 13. В коя двойка "произход - селище" е допусната грешка?
11т. 14. Всяка обществено-икономическа формация оставя отпечатък върху селищата, които създава. Свържете изображението на селището с генерацията, която го създава:
11т. 15. Попълнете пропуските в текста:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!