logo

Тест: Екзогенни релефообразуващи процеси. Изветряне и денудация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Релефът се образува от едновременното и непрекъснато взаимодействие между:
2
Процесът на разрушаване и химично изменение на скалите в близост до земната повърхност се нарича:
3
Какво означава терминът „денудация“?
4
Продуктите, които се образуват в резултат на изветрянето, се наричат:
5
В зависимост от силите, предизвикващи процесите на изветряне, то бива няколко вида. Кое не е вид изветряне?
6
Кой е основният двигател на екзогенните релефообразуващи процеси?
7
Какъв вид изветряне на скалите се извършва от корените на растенията?
8
Коя сила не е основна при предизвикване на движение на разрушения от скала материал?
9
При кой вид изветряне се променя минералният състав на скалите?
  • ключови думи: механично, биогенно, химично, мразово
10
Топлинното физическо изветряне зависи от:
11
Каква е зависимостта между наклона на склона и протичането на денудационните процеси?
12
От какво зависи степента и скоростта на изветряне на скалите?
13
Имаш четири области с различна температурна амплитуда: 7°C, 12°C, 17°C и 22°C. При коя денонощна температурна амплитуда топлинното физическо изветряне ще е най-голямо?
  • Отговора си запиши само с число.
14
При изветрянето на скалите се образуват уникални форми. Виждаш снимки на такива скални феномени в България. Свържи снимката с името им.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста  по география за 8. клас ще провериш знанията си за понятието изветряне и за видовете изветряне. Ще отговаряш на въпроси за същността, начина на протичане и необходимите условия, за да има термично, мразово, химично и биогенно изветряне. Ще разпознаваш форми, създадени основно от изветрянето в България. Ще имаш възможност и да провериш знанията си за същността на процеса денудация, за произхода на наименованието на процеса, за начините, по които протича, както и за формите, създадени от денудацията. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се