new-logo

Тест: Обмяна на вещества между клетката и околната среда

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв вид мембранен транспорт е представен на схемата?
2
Пасивният транспорт на вещества през клетъчната мембрана:
3
Представеният на фигурата пренос на вещества през клетъчна мембрана е пример за:
4
Плазмената мембрана е изградена от:
5
Хидрофобните опашки на фосфолипидните молекули са ориентирани към вътрешността на клетъчната мембрана.
6
Белтъците-приносители свързват и прехвърлят през мембраната:
7
Схематично е представена клетъчна структура.
  • За нея се знае, че:
8
Активен транспорт:
9
Моделът, по който е построена мембраната на клетките е наречен течно-мозаечен, защото тя е полутечна и липидите могат да променят своето положение в мембраната.
10
Изброени са четири начина на пренасяне на вещества. Съотнеси всяко описание към процеса, за който се отнася.
11
Направи твърденията верни за процеса, изобразен на фигурата, като избереш от предложените думи:
  • по-високата, не се използва, СО2 и О2, активен, по-ниската, се използва, пасивен, белтъци и полизахариди
12
Разпредели веществата според начина на пренасянето им през клетъчната мембрана.
13
За кой процес се отнася описанието?
  • Транспорт, при който се използва енергия за пренос на вещества от места с по-ниска към места с по-висока концентрация.  Много често клетката трябва да поеме вещества, концентрацията на които извън нея е по-ниска, отколкото във вътрешността (K+ , Mg++), или да изнесе вещества, концентрацията на които в клетката е по-ниска отколкото в извънклетъчната среда (Na+). Това става по пътя на:
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
На схемата е изобразена основна клетъчна структура.
  • Попълни празните места в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас „Обмяна на вещества между клетките и околната среда” ще се подготвиш за обмяната на вещества между клетката и околната среда, избирателната пропускливост на плазмената мембрана, изградена от фосфолипиди и белтъци. Ще тестваш знанията си за строежа и функциите на плазмената мембрана. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като дифузия, осмотично налягане, пасивен и активен транспорт. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се