logo

Тест: Биогеохимичен кръговрат на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича обмяната на вещества между биоценозата и биотопа?
2
Как се наричат бактериите, които връщат азота в атмосферата?
3
Кои процеси водят до увеличаване на СО\dpi80 \large 2 в атмосферата?
4
Всички организми могат да улавят атмосферен азот от въздуха.
5
Кои от изброените вещества са с утаечен цикъл?
6
Посочи вярното твърдение:
7
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи.
  • Ключови думи: енергийния, резервен, екосистемата, обменен, биогеохимичния, биоценозата
8
Кое твърдение за кръговрата на фосфора НЕ е вярно?
9
Кое определение описва най-точно малкия кръговрат на веществата?
10
След обилен дъжд част от попадналата на сушата вода се поема от растенията. Това количество вода се използва за физиологичните им нужди и то НЕ може да се изпари отново.
11
Свържи всеки от описаните процеси със съответното действие, което имат в кръговрата на азота.
12
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи.
  • Ключови думи: слънчевата, големината, въглерода, силата, потокът, земната, азота, химичната, фосфора
13
Попълни пропуснатите етапи от кръговрата на веществата.
14
Прочети текста и направените след него изводи. Посочи грешните изводи, ако има такива.
  • Световният океан играе важна роля в кръговрата на СО\dpi100 \small 2. От една страна, дейността на водораслите поглъща големи количества от този газ, като се отделя кислород. От друга страна, въглеродът във водата служи за образуване на черупките при много членестоноги и мекотели. Така той остава трайно "заключен" и не се връща в атмосферата.
15
Разгледай представената картинка и допиши твърденията след нея.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще преговориш наученото за кръговрата на веществата. Ще тестваш знания за основните видове кръговрати, както и за кръговратите на някои конкретни вещества като въглерод, азот, фосфор и вода. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като резервен фонд, обменен фонд, денитрификатори. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се