new-logo

Тест: Биогеохимичен кръговрат на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои процеси отнемат С (въглерод) от биотопа?
2
Кои твърдения за кръговрата на въглерода и азота са верни?
3
Кои процеси водят до увеличаване на СО2 в атмосферата?
4
Процесът транспирация (изпаряване) при растенията е свързан с кръговрата на въглерода.
5
За кръговрата на сярата се знае, че:
6
След смъртта на продуцентите и консументите редуцентите разграждат органичните вещества до прости неорганични и ги връщат в биотопа.
7
Кой процес отнема азот от почвата?
8
За кръговрата на водата е вярно, че:
9
Редуцентите в хранителната верига превръщат фосфора от органичните съединения във фосфати, които са водонеразтворими.
10
Подреди  във възходящ ред кръговрата на водата.
11
Съотнеси правилно процесите в зависимост дали отнемат, или връщат азота в резервния фонд.
12
Попълни пропуснатите думи в текста, като използваш някои от изброените:
  • сила , хидросферата, Слънцето, механична, поток, топлина, светлина,  химична
13
Попълни пропуснатите етапи от кръговрата на веществата.
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Разгледай схемата на кръговрата на водата. На нея са  пропуснати  два етапи. Допиши ги.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас. „Биогеохимичен кръговрат на веществата” ще се подготвиш за кръговратът на веществата – пренасянето на вещества (биотоп – биоценоза – биотоп). Ще тестваш знания за основните типове кръговрат на веществата: кръговрат на газообразните вещества и кръговрат на вещества с утаечен цикъл. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като резервен фонд, обменен фонд, денитрификатори. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се