logo

Тест: Държава. Същност и функции на държавата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Държавата е:
2
Линиите, които очертават държавната територия, се наричат:
3
Кой от изброените белези на държавата е неин държавен символ?
4
Държавните институции на управление са:
5
Към държавната територия НЕ се отнасят:
6
Територията на всяка държава е ограничена от граници, които я отделят от нейните съседи. Границите могат да се преминават без особен контрол.
7
Попълни пропуските в текста. Избери само подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: общественото, икономическото, зависима, институции, независима
8
Най-благоприятни за възникването и развитието на държавата са:
9
Свържи правилно държавите и официалните езици, които се използват в държавните им институции.
10
Пример за естествена държавна граница в България е:
11
Характерно за всяка държава и нейните граждани е:
12
Свържи правилно древните държавни формации с континентите, в които са възникнали.
13
В текста има вмъкнати изрази, отбелязани с цифри. Един от тях прави текста неверен. Открий го и отбележи номера му.
  • Когато много хора живеят на определена територия, възниква необходимост "някой да контролира отношенията между тях"/1/. Трябва да има орган, който да въведе правила за "подчинение и управление"/2/. Трябва да се организира "защита на територията и сигурност за хората, които я населяват"/3/. Тези потребности се удовлетворяват "от монарха"/4/.
 
14
Групирай държавните институции според видовете власт.
15
Избери правилния край на твърдението. Запиши го в празното място.
  • 1. се стреми да съхрани своята независимост
  • 2. цели да има излаз към море или океан
  • 3. има един официален език
  • 4. има само една столица

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за важни понятия като държава, държавна територия, държавни граници, както и ще си припомниш кои са символите на държавата. Ще отговаряш на въпроси за обхвата на държавната територия, за видовете държавни граници. Ще демонстрираш знания за причините, довели до образуването на държавите. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се