logo

Тест: Държава. Същност и функции на държавата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Държавата е:
2
Линиите, които очертават държавната територия се наричат:
3
Кой от изброените белези на държавата е неин държавен символ?
4
Държавните органи на управление са:
5
Към държавната територия НЕ се отнася:
6
Вярно ли е твърдението:
  • Територията на всяка държава е ограничена от граници, които я отделят от нейните съседи. Границите могат да се преминават без особен контрол.
7
Попълни пропуските в текста. Избери от ключовите думи, само подходящите.
  • общественото, икономическото, зависима, институции, независима
8
Най-благоприятно върху възникването и развитието на държавата влияят:
9
Твърдението: Официален държавен език може да бъде само един, е:  
10
Пример за естествена държавна граница в България е:
11
Характерно за държавата като институция е:
12
По поречието на коя река НЕ са създадени древни държави?
13
В текста са вмъкнати думи и изрази, които го правят неверен. Отбелязани са с цифри. Открий и посочи кое е грешното твърдение.
  • Когато много хора живеят на определена територия възниква необходимост някой да контролира отношенията между тях./1/ Трябва да има орган, който да въведе правила за подчинение и управление./2/ Трябва да се организира защита на територията и сигурност за хората, които я населяват./3/ Тези потребности се удовлетворяват от монарха./4/
 
14
Избери думите, с които ще запълниш празнините в текста на химна на България.
  • Горда ............................,
  • до ней ....................синей,
  • слънце ...........................огрява,
  • над ......................... пламеней.
15
Къде имат задължително действие законите на една държава?

Описание на теста

С онлайн теста "Държавна територия и държавни граници" по география за 9. клас ще провериш знанията си за важни понятия като държава, държавна територия, държавни граници , както и ще си припомниш кои са  символите на държавата. Ще отговаряш на въпроси за обхвата на държавната територия, за видовете държавни граници. Ще демонстрираш знания за причините, довели до образуването на държавите.Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се