logo

Тест: Действия с множества и подмножества

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадени са множествата А={1; 2; 5} и B={5; 1; 2}.
 • Вярно ли е, че A=B?
2
Множествата А и В са представени графично. Отбележи вярното.
3
Дадени са множествата A={2; 4; 6}  и B={2; 4; 6; 8; 10} .
 • Вярно ли е, че A⊂B?
4
Дадени са множествата A={2; 4; 6}  и B={2; 4; 6; 8; 10} .
 • Вярно ли е, че B⊂A?
5
Дадени са множествата A={2; 4; 6}  и B={2; 4; 6; 8; 10} .
 • Отбележи вярното твърдение.
6
Графично са представени три множества K, L, R. Отбележи вярното.
7
Графично са представени три множества K, L, R. Отбележи вярното.
8
Графично са представени три множества K, L, R. Вярно ли е, че L⊂R?
9
Графично са представени три множества K, L, R. Отбележи вярното.
10
Дадено е множеството от букви А={м;н;о;ж;е;с;т;в;а}. Кои от множествата по-долу са подмножества на А?
11
Дадено е множеството от букви А={м;н;о;ж;е;с;т;в;а}. Кое от множествата по-долу не е подмножество на А?
12
Дадено е множеството от букви А={м;н;о;ж;е;с;т;в;а} и две подмножества на А: Р={ж;е;с;т}, К={н;о;в;а}. Изобрази графично трите множества.
 • Кой елемент на множеството А не принадлежи нито на множеството Р, нито на множеството K?
13
Нека Р е множеството на всички естествени числа, които се делят на 4 без остатък.
 • А⊂Р и елементите на А са всички едноцифрени числа, които се делят на 4.
 • Попълни елементите на А, като започнеш от по-малкия.
14
Нека Т={-15;-14;-13;...-2;-1;0;1;2;...13;14;15}.
 • A⊂T и елементите на А са всички цели числа, които са по-големи от -2 и по-малки от 3.
 • Попълни елементите на А, като започнеш от най-малкия.
15
Нека Т={-15;-14;-13;...-2;-1;0;1;2;...13;14;15}.
 • A⊂T и елементите на А са всички цели отрицателни числа, които се делят на 3 без остатък.
 • Попълни елементите на А, като започнеш от най-малкия.

Описание на теста

В онлайн теста "Действия с множества и подмножества" по математика за 6. клас ще провериш как си усвоил равенство на множества и понятието подмножество. Можеш ли да представяш графично множества? Можеш ли от елементите на дадено множество да съставиш подмножество по зададен признак? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш наученото за множества, за да можеш да се справиш отлично по математика в 6. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се