logo

Тест: Множества и операции с тях

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Принадлежи ли жирафът на множеството на домашните птици?
2
Кое от телата не принадлежи на множеството на ръбестите тела?
3
Принадлежи ли елементът четвъртък на множеството на дните от седмицата?
4
Кой от записите по-долу отразява вярно твърдението?
  • Eлементът октомври не принадлежи на множеството на пролетните месеци М.
5
Кои от дадените по-долу елементи принадлежат на множеството на многоъгълниците Р?
6
Крайно множество ли е множеството на дните на седмицата D?
7
Крайно множество ли е множеството на целите четни числа?
8
От колко елемента се състои множеството на триъгълниците с два прави ъгъла?
9
Кое от изброените по-долу е множеството от всички букви на думата "точка"?
10
Кое от дадените по-долу множества е множеството от всички делители на числото 15?
11
Кои от дадените по-долу уравнения принадлежат на множеството U на уравненията, чийто корен е \frac23 ?
12
Кое от дадените по-долу уравнения принадлежи на множеството на уравненията, чийто корен не цяло число?
13
М е множеството на геометричните тела, които имат 1 връх.
  • Кой от изброените елементи: (цилиндър; триъгълна призма; куб; конус) принадлежи на множеството М?
  • Отговори само с 1 дума.
14
Е е множеството на геометричните тела, които имат 8 върха.
  • Кой от елементите:( куб; триъгълна призма; осмоъгълна пирамида; осмоъгълна призма) принадлежи на множеството Е.
  • Попълни вярно даденото по-долу твърдение.
15
R е множеството на геометричните тела, които имат 12 ръба.
  •  Кой от елементите:( куб; триъгълна призма; четириъгълна призма; шестоъгълна пирамида) не принадлежи на множеството R?
  • Попълни вярно даденото по-долу твърдение.

Описание на теста

В онлайн теста "Множества и операции с тях" по математика за 6. клас ще провериш как си усвоил началните понятия за множество, елемент на множество, принадлежност към множество. Как означаваме множество? Кои множества са крайни и кои безкрайни множества? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш новите понятия и затвърдиш знанията си. Реши теста, за да си най-добрият по математика в 6. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се