logo

Тест: Биосфера - произход, структура и развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои твърдения за биосферата са верни?
2
Кораловите рифове са съобщества, характерни за:
3
Къде биосферата е най-гъсто населена?
4
За кой биом се отнася текстът?
  • Географска област, в която валежите са силно ограничени и в резултат на това условията за живот на растения и животни са много тежки. Растенията и животните използват специални адаптации, за да оцелеят в суровата среда. Растенията обикновено са жилави и твърди с малки или липсващи листа, с водоустойчиви кутикули и често с бодли, отблъскващи животните. Животните трябва да се охлаждат и да намират достатъчно храна и вода, за да оцелеят. Много от тях са активни през нощта и се крият в сенките или под земята през горещите дни.
5
На Земята има много на брой биоми, но най-общо те могат да се групират в три групи - водни, сухоземни и ледникови.
6
За биома се знае, че:
7
Кои са най-големите системи, изграждащи биосферата?
8
Съотнеси правилно.
9
Ноосферата е нов етап от развитието на биосферата в резултат на разумна, целенасочена човешка дейност и стремеж за запазване законите и баланса в природата.
10
Подреди във низходящ ред.
11
Съотнеси етапите на развитие на биосферата към характерните им особености.
12
Попълни пропуснатите думи, като използваш от изброените:
  • Ключови думи: 3, синтезират, хидросферата, 4, разграждат, енергията, материята, атмосферата
13
Съотнеси правилно елементите.
14
Попълни пропуснатите места в текста.
15
За кое понятие се отнася описанието?
  • Съвкупност от екосистеми, характеризиращи се със сходни жизнени форми от растения, животни, гъби и микроорганизми и сходни екологични фактори.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас ще се подготвиш за равнищата на организация на живата материя: организъм – популация – биоценоза – екосистема - биосфера. Ще тестваш знанията си за  четирите основни функции, които изпълняват организмите в биосферата. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като, биосфера, биом, техносфера, ноосфера. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се