logo

Тест: Пробно контролно. Част 1. Основни геометрични фигури

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери големината на ъгъл, който е три пъти по-малък от своя съседен.
2
На чертежа OD\perp OC. Ако \measuredangle AOD=25^\circ. Да се намери \measuredangle BOC.
3
На чертежа правите a\parallel b и са пресечени с права c. Ако един от ъглите е 56^\circ, да се намери ъгъл \alpha.
4
В \bigtriangleup ABC  \sphericalangle ABC=37^\circ, а един от външните ъгли на триъгълника е 132^\circ. Да се намерят останалите вътрешни ъгли на триъгълника.
5
На чертежа a\parallel b. Мярката на ъгъл \alpha е:
6
На колко градуса е равен ъгъл, ако сборът на двата му съседни ъгъла е 220^\circ?
7
Един от ъглите, образувани при пресичане на две прави, е с 40^\circ по-голям от друг от тези ъгли. Ъглите са:
8
По данните от чертежа свържи правилно:
9
Кои твърдения за правите a, b, c, m и n са верни?
10
По данните от чертежа свържи всеки ъгъл с неговата градусна мярка.
11
На чертежа големината на \measuredangle BMC е:
12
Да се намерят ъглите на триъгълника ABC, ако \measuredangle BAC=2\alpha ,\measuredangle ABC=3\alpha ,\measuredangle ACB=\measuredangle BAC-30^\circ.
13
Колко градуса е мярката на ъгъл x на чертежа?
14
На чертежа a\parallel b. Да се намери мярката на ъгъл y.
15
В \bigtriangleup ABC ъглополовящите AL1 и BL2 се пресичат в точка L и \measuredangle ALB=110^\circ. Да се намери \measuredangle ACB.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Основни геометрични фигури". В него ще упражниш знанията си за основните геометрични фигури и техните свойства и ще се подготвиш за контролно. Ще решаваш задачи от съседни и противоположни ъгли, ще прилагаш аксиомата за успоредни прави, ще си припомниш теоремите за сбора от ъглите в триъгълник, както и свойството на всеки външен ъгъл на триъгълник. Реши задачите и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се