logo

Тест: Моделиране с уравнения от вида ax + b = 0. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че изминатият път е равен на произведението от скоростта и времето за движение?
2
Ако означим със s изминатия път; v скоростта на движение и с t времето, то отбележи верните равенства.
3
Автомобил се движи със скорост 90 km/h. Колко километра е изминал автомобилът след 2 часа?
4
Вярно ли е, че количеството чисто вещество сол в 5 kg 20%-ен солен разтвор е  \frac20100.5, равно на 1 kg сол?
5
Количеството чисто вещество захар в 8 kg 10%-ен захарен сироп е:
6
Два камиона тръгнали един срещу друг от два града, разстоянието между които е 400 km и след 4 часа се срещнали. Намери скоростта на всеки камион, ако скоростта на движение на втория била с 12 km/h по-голяма от тази на първия.
 • Ако означим скоростта на първия камион с х, каква ще бъде скоростта на втория камион?
7
Дадена е задачата:
 • Два камиона тръгнали един срещу друг от два града, разстоянието между които е 400 km и след 4 часа се срещнали. Намери скоростта на всеки камион, ако скоростта на движение на втория била с 12 km/h по-голяма от тази на първия. 
 • Ако означим скоростта на първия камион с х, какъв ще бъде изминатият път на първия камион и какъв на втория камион?
8
Дадена е задачата:
 • Два камиона тръгнали един срещу друг от два града, разстоянието между които е 400 km и след 4 часа се срещнали. Намери скоростта на всеки камион, ако скоростта на движение на втория била с 12 km/h по-голяма от тази на първия. 
 • Ако означим скоростта на първия камион с х, кое уравнение отразява вярно ситуацията?
9
Дадена е задачата:
 • Два камиона тръгнали един срещу друг от два града, разстоянието между които е 400 km и след 4 часа се срещнали. Намери скоростта на всеки камион, ако скоростта на движение на втория била с 12 km/h по-голяма от тази на първия. 
 • Отбележи скоростта на движение на двата камиона.
 
10
Дадена е задачата:
 • От два разтвора на сол – единият10%-ен разтвор на сол, а другият15%-ен, трябва да се получи 20 литра 13%-ен разтвор на сол. По колко литра трябва да се вземе от всеки разтвор?
 • Ако означим количеството от първия разтвор с х, то вярно ли е, че количеството от втория развтор трябва да бъде 20 - х?
11
Дадена е задачата:
 • От два разтвора на сол – единият 10%-ен разтвор на сол, а другият 15%-ен, трябва да се получи 20 литра 13%-ен разтвор на сол. По колко литра трябва да се вземе от всеки разтвор?
 • Ако означим количеството от първия разтвор с х, то какво е количеството чисто вещество сол в първия и втория разтвор?
12
Дадена е задачата:
 • От два разтвора на сол – единият 10%-ен разтвор на сол, а другият 15%-ен, трябва да се получи 20 литра 13%-ен разтвор на сол. По колко литра трябва да се вземе от всеки разтвор?
 • Отбележи количеството, което трябва да се вземе и смеси от първи и втори разтвор.
13
Група велосипедисти за три дни изминали 228 km.  През втория ден изминали същото разстояние, каквото през първия ден, а през третия ден – с 12 km повече.
 • Какво разтояние изминали през всеки от дните?
 • С каква скорост се движели през всеки от дните, ако през първи ден карали 9 h, през втория ден – 8 h, а през третия ден – 7 h?
14
На гара спрели две влакови композиции. Във втората композиция вагоните били с 12 повече от първата. Когато от всяка композиция откачили по 6 вагона, броят вагони на втората композиция се оказали 4 пъти повече от броя вагони на първата композиция.
 • По колко вагона първоначално имали композициите?
15
Два влака тръгнали едновременно един срещу друг от два града, разстоянието между които е 1620 km и се срещнали след 18 часа. Определи с каква скорост са се движили двата влака, ако разликата в скоростите им е 10 km/h.

Описание на теста

В онлайн теста "Моделиране от вида ax + b = 0. Важни задачи" по математика за 6. клас ще провериш можеш ли да използваш знанията си за уравнение, за да моделираш текстови задачи. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш последователността за решаване на текстови задачи – определяне на неизвестното, съставяне на уравение, решаване на уравнението. Реши теста, за да придобиеш увереност и да се справяш успешно със задачите по математика и задачите от ежедневието!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се