logo

Тест: Глаголът имам (haben) в сегашно време (Präsens)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред всички форми на глагола "haben" са в сегашно време?
2
Свържете личните местоимения за единствено число с подходящата форма на глагола "haben" в сегашно време (Präsens).
3
Свържете личните местоимения в множествено число с подходящата форма на глагола "haben" в сегашно време (Präsens).
4
На кой ред глаголът "haben" е спрегнат правилно в сегашно време (Präsens)?
5
В кои изречения превеждаме глагола "haben" с "нямам" на български език?
6
Изберете правилната форма на глагола "haben" в сегашно време (Präsens). Mein Bruder ... viele Freunde.
7
Изберете правилната форма на глагола "haben" в сегашно време (Präsens). Florian, ... du keine Zeit für Sport?
8
Поставете глагола "haben" в подходящата форма в сегашно време (Präsens). Kinder, wir ... nicht so viel Geld!
9
Изберете правилния въпрос на следния отговор: Ja, wir haben einen Sohn. Er heißt Thomas.
10
Свържете изреченията на български език със съответствията им на немски език:
11
Свържете изреченията на български език със съответствията им на немски език:
12
Свържете частите на изреченията:
13
Какво означават тези изрази?
14
Глаголът "haben" изисква в изречението да има пряко допълнение.
  • Открийте прякото допълнение във всяко изречение.
  • Пример: Marion hat eine Schwester. - eine Schwester
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
15
Прочетете текста и попълнете глагола "haben" в подходящото лице и число.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Глаголът haben в сегашно време" ("Das Verb haben im Präsens")  ще ви промогне да проверите знанията си за спрежението на глагола "haben" във всички лица и числа на сегашно време. Разнообразните задачи включват изрази като "гладен съм, жаден съм, имам нещо, нямам нещо". Ще си припомним и факта, че глаголи от типа на haben винаги изискват пряко допълнение (Akkusativobjekt).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се