logo

Тест: Изменчивост и развитие на екосистемите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пример за периодично изменение е:
2
За сукцесията е вярно, че:
3
Първична сукцесия започва при:
4
Бедните на видове хранителни вериги са характерни за началните етапи на сукцесията.
5
За екологичното равновесие е вярно, че:
6
Какво развитие претърпява екосистемата според описанието?
  • „Опожарена букова гора, тревиста растителност, храсти, широколистни дървета”
7
Климаксът е развитие на биоценозата, настъпил в резултат от  промяна в биотопа, което е причина за отпадане на популации на едни видове и поява на други.
8
Свържи правилно.
9
Попълни правилно, като избираш от изброените думи:
  • биоценоза, биотопа, климакс, екосистемата, равновесно, сукцесия, нестабилно
10
Свържи правилно елементите.
11
Бракониери изсекли дъбовете в смесена широколистна гора. Какви ще бъдат последствията за тази екосистема?
12
Кои са характеристиките на екосистемите в климакс?
13
Подреди в правилната последователност етапите от развитие на екосистемата при първична сукцесия.
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Стремежът на човека да поддържа културните насаждения в състояние, напомнящо вторична сукцесия – малко на брой продуценти и бедно видово разнообразие на зооценозата по възможност с ниска численост – се нарича:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас „Изменчивост и развитие на екосистемите“ ще се подготвиш за измененията, настъпващи в екосистемите и тяхното развитие. Ще тестваш знанията си за видовете изменения на екоситемите – периодични и непериодични, ще правиш разлика между първична и вторична сукцесия. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като екологична сукцесия (първична и вторична), климакс. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се