logo

Тест: Екосистеми. Структура и продуктивност. Поток на енергия в екосистемите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича съвкупността от биоценозата и биотопа?
2
Биотопът е изграден от редуценти и консументи.
3
С кой термин се означава количеството произведена органична материя в екосистемата?
4
Кои са двата основни вида екосистеми?
5
Откъде започва потокът на енергия?
6
Подреди правилно компонентите на хранителната верига, като започнеш от организмите, произвеждащи органични вещества.
7
Какво представлява биомасата?
8
Определи кои от посочените твърдения са верни и кои - грешни.
9
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи.
  • Ключови думи: вторична, продукция, първична, продуктивност, обща, чиста
10
Каква е ролята на редуцентите в една екосистема?
11
Кои от посочените екосистеми се характеризират с най-ниска първична продуктивност?
12
До кой от посочените видове организми, потокът на енергия ще достави най-малко количество енергия?
13
Прочети текста и посочи, ако в него има грешни твърдения.
  • "Зооценозата обхваща трофичните нива на консументите. Биомасата, която се натрупва за единица време в нея се означава като вторична продуктивност. И тук, както при фитоценозата, може да се синтезира органична материя."
14
Възможно ли е да съществува безкрайно дълга хранителна верига с много на брой трофични нива?
15
Попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще се подготвиш за структурата на екосистемите и потока на енергия. Ще тестваш знанията си за видовете екосистеми – водни и сухоземни, продуктивността им и преминавато на енергията през различните трофични нива. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като екосистема, биотоп, обща и чиста първична продуктивност, вторична продуктивност. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се