logo

Тест: Глаголът съм (sein) в минало време (Präteritum)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои три изречения, сказуемото (т.е. спрегнатият глагол "sein") е в минало време (Präteritum)?
2
В кои две изречения, сказуемото (т.е. спрегнатата форма на глагола "sein") не е в минало време (Präteritum)?
3
Попълнете формите за единствено число на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
4
Попълнете формите за множествено число на глагола "sein" в минало време (Präteritum):

5
Кои форми за минало време (Präteritum) на глагола "sein" съвпадат?
6
Кой е правилният превод на български език на следното изречение: "Meinе Deutschlandreise war sehr interessant." -"Пътуването ми в Германия ... много интересно."
7
Попълнете липсващата форма за минало време (Präteritum) на глагола "sein":
8
Попълнете липсващата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
9
Попълнете подходящата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
10
Попълнете подходящата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
11
Попълнете подходящата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
12
Свържете изреченията:
13
Попълнете в изреченията формата ist (Präsens) или формата war (Präteritum). Ако са възможни и двете форми, попълнете ist/war.
14
В текст 1 глаголните форми са в сегашно време (Präsens). Поставете същите глаголни форми в текст 2, но в минало време (Präteritum). Text 1: Alle Gäste sind schon da. Die Musik ist laut und die Party ist lustig. Nur Erich und Laura sind nicht da. Vielleicht sind sie krank.
15
В текст 1 всички глаголни форми са в сегашно време (Präsens). Попълнете същите глаголни форми в текст 2, но този път в минало време (Präteritum). Text 1: Im Sommer bin ich oft bei meinen Großeltern auf dem Land. Das Haus von Opa und Oma ist klein und schön. Den ganzen Tag sind wir im Garten. Meine Oma ist eine sehr gute Köchin und ihre Speisen sind immer sehr lecker.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Глаголът съм в минало време" ("Das Verb sein im Präteritum") ще ви помогне да тествате и затвърдите знанията си за спрежението на глагола sein в единствено и множествено число на сегашно и минало време. Съобразен със задачите в учебниците по немски език и на контролни, онлайн тестът ви гарантира успешно представяне в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се