logo

Тест: Числови равенства. Свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стойността на числовия израз u=(-3+8).(-8) e:
2
Стойността на числовия израз v=\frac0,5^4.2^72^4.0,5^2 e:
3
Намери стойността на числовия израз u=\frac\left ( -5 \right )^12(-5)^14.
4
 • u=\frac3^63^7
 • v=0,5.2-\frac23
 • Вярно ли е, че u=v?
5
 • u=\frac2^6.8^112^7.8^10
 • p=\frac14
 • Вярно ли е, че u=p?
6
Дадени са числовите изрази:
 • u=\frac3^33+\frac3^43^3
 •   v=(-0,5).(-8)+\frac2^42
 • Може ли да се твърди, че равенството u-3=v-3 е вярно?
7
Ако  u=(-3.5)^2 и v=(15)^2, ще бъде ли вярно равенството u+25=v+25?
8
Дадено е равенството p+8^2=2^5.
 • Кое от твърденията е вярно?
9
Дадено е равенството 2^4-p=4.(-2,5).
 • Кое от твърденията е вярно?
10
Дадено е равенството \frac(-2)^2.a7=\frac2^2.b7. След умножение двете страни на равенството с числото 7 и разделяне двете страни на равенството с числото 4 се получава равенството:
11
Дадено е равенството (-25)^4.(-4)^4.a=100^4.b. След умножение или деление на двете страни на равенството с подходящо число се получава равенството:
12
Извърши подходящи действия над равенството \left ( \frac110 \right )^3.p=\fracq2.500.
 • Полученото равенство е:
13
Периметърът на правоъгълник, измерен в метри, се записва с равенството(5+a).2=16. Намери страната a на правоъгълника.
14
Сборът на изразите u и  v е равен на (-3)^2 . Ако стойността на израза u=6, то намери стойността на израза v.
15
Книга от 100 страници има по m реда на страница и n букви на ред.
 • Петър намерил, че n=52 и изчислил, че буквите в цялата книга са 208000.
 • По колко реда има на всяка страница от книгата?

Описание на теста

В онлайн теста "Числови равенства. Свойства" по математика за 6. клас ще провериш как си усвоил понятията числов израз, стойност на числов израз, числово равенство. Можеш ли да прилагаш свойствата на числовите равенства за бързо и успешно решаване на задачите? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за числови равенства. Реши теста, за да бъдеш уверен в себе си по математика в 6. клас. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се