logo

Тест: Предлози. Градове и държави

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията на български и немски език:
2
Свържете значенията на български и немски език:
3
В зависимост от употребения предлог глагола "kommen" превеждаме по следните начини:
4
Какво показват предлозите? Свържете правилно:
5
На кои редове откриваме само имена на държави, пред които не поставяме определителен член?
6
Изберете подходящия предлог: in или nach?
7
Свържете изреченията правилно:
8
На кой ред всички глаголи са подходящи за даденото изречение?
  • Die Schulklasse ... nach Österreich.
9
Кои изречения ни дават информация къде е роден Стефан?
10
Свържете с подходящия предлог:
11
Изберете подходящия предлог:
12
Свържете изреченията:
13
Изберете правилния предлог:
  • Ако изречението съдържа двоен предлог, впишете в скобите само предлозите.
14
Попълнете предлозите:
  • Речник
  • seit 6 Jahren - от 6 години
  • Urlaub haben - имам отпуска, в отпуска съм
  • einige Tage - няколко дни
  • zurückfliegen - летя обратно
15
Изберете подходящите глаголи.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А1 "Предлози - градове и държави (част 1)" ("Präpositionen mit Städte- und Ländernamen - Teil 1") ще ви помогне да преговорите много добре кои предлози (in, aus, nach, von-nach) употребяваме с имена на градове и държави, когато указваме посока, местоположение, произход. Ще упражните и значението на важни глаголи за местоположение и посока. Разнообразните задачи, събразени със задачите в учебниците ви и на контролни, ще ви помогнат да добиете увереност в използването на предлозите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се