logo

Тест: Граници на подчиненото изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Възможните позиции на подчиненото изречение спрямо главното са три: преди главното, след главното и разположено между частите на главното.
2
Кое от изреченията е сложно съставно?
3
Пред косвени въпроси (като защо, кога, как, къде, колко, дали...) по правило се пише запетая.
4
Кой ред съдържа само подчинителни съюзи?
5
Посочи верните твърдения за изречението.
  • Момичето, което излезе от къщата на Кати, е и моя приятелка.
6
В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
7
В кои от примерите подчиненото изречение се намира преди главното?
8
Подреди изразите така, че да получиш сложно съставно изречение, в което подчиненото изречение разкъсва частите на главното.
9
Кой от вариантите на изречението се отличава с вярна пунктуация?
10
В кой ред са посочени правилно позициите, в които трябва да се поставят запетаи в изречението?
  • Даже (1) когато всичко ми се струва изгубено (2) намира се някой приятел (3) който (4) да ме подкрепи.
11
В кои изречения има употребени уточняващи думи („гълтачи на запетаи”)?
12
С коя сигнална дума може да се замени подчертаната дума в изречението, без да се промени смисълът му.
  • Избери между: който, понеже, когато
  • Интересувам се живо от събитията, щом са в моята професионална област.
13
Разгледай внимателно двете изречения, за да попълниш правилно липсващата дума в коментара.
  • Разбрах всичко, когато ти ми го обясни.
  • Разбрах всичко чак когато ти ми го обясни.
14
Свържи примерите с особеностите на сигналната дума, която стои в началото на всяко от подчинените изречения.
15
Колко запетаи са пропуснати в изречението? Отговора запиши с дума в празното поле.
  • Който зло мисли зло намира а който добро прави добро го стига.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас „Граници на подчиненото изречение” ще ти помогне да развиеш две много ценни умения: да откриваш границите и позицията на подчиненото изречение и да поставяш вярно запетаи в сложното съставно изречение. Знаеш ли кои сигнални думи изискват запетая и кои - не? А наясно ли си кои запетаи са отварящи и кои - ограждащи? Кои думи наричаме уточняващи и как влияят те на пунктуацията на сложното съставно изречение? Отговори си на тези въпроси, като направиш теста още сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се