logo

Тест: Граници на подчиненото изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Възможните позиции на подчиненото изречение спрямо главното са три: преди главното, след главното и разположено между частите на главното.
2
Кое от изреченията е сложно съставно?
3
Пред косвени въпроси (като защо, кога, как, къде, колко, дали...) по правило се пише запетая.
4
Кой ред съдържа само подчинителни съюзи?
5
Посочи верните твърдения за изречението.
  • Момичето, което излезе от къщата на Кати, е и моя приятелка.
6
В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
7
В кои от примерите подчиненото изречение се намира преди главното?
8
Подреди изразите така, че да получиш сложно съставно изречение, в което подчиненото изречение разкъсва частите на главното.
9
Кой от вариантите на изречението се отличава с вярна пунктуация?
10
В кой ред са посочени правилно позициите, в които трябва да се поставят запетаи в изречението?
  • Даже (1) когато всичко ми се струва изгубено (2) намира се някой приятел (3) който (4) да ме подкрепи.
11
В кои изречения има употребени уточняващи думи („гълтачи на запетаи”)?
12
С коя сигнална дума може да се замени подчертаната дума в изречението, без да се промени смисълът му.
  • Избери между: който, понеже, когато
  • Интересувам се живо от събитията, щом са в моята професионална област.
13
Разгледай внимателно двете изречения, за да попълниш правилно липсващата дума в коментара.
  • Разбрах всичко, когато ти ми го обясни.
  • Разбрах всичко чак когато ти ми го обясни.
14
Свържи примерите с особеностите на сигналната дума, която стои в началото на всяко от подчинените изречения.
15
Колко запетаи са пропуснати в изречението? Отговора запиши с дума в празното поле.
  • Който зло мисли зло намира а който добро прави добро го стига.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас „Граници на подчиненото изречение” ще ти помогне да развиеш две много ценни умения: да откриваш границите и позицията на подчиненото изречение и да поставяш вярно запетаи в сложното съставно изречение. Знаеш ли кои сигнални думи изискват запетая и кои - не? А наясно ли си кои запетаи са отварящи и кои - ограждащи? Кои думи наричаме уточняващи и как влияят те на пунктуацията на сложното съставно изречение? Отговори си на тези въпроси, като направиш теста още сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се